Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 10 (2009-2010)

Actueel

De AVS houdt op 24 juni aanstaande een gratis toegankelijke expertmeeting over actief burgerschap voor schoolleiders en algemeen...
Nederlandse kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn significant minder fit dan hun leeftijdsgenootjes van dertig jaar geleden. Op...
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 stonden 113 duizend vacatures open in Nederland; 11 duizend minder dan een kwartaal...
In de onlangs verschenen Voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-ChristenUnie, zonder enige parlementaire...
Op scholen met hechte lerarenteams is er meer onderling vertrouwen en meer gezamenlijke besluitvorming dan in scholen met minder hecht...
Besturen van scholen moeten hun jaarstukken over 2009, inclusief de accountantsverklaring, voor 1juli 2010 bij DUO hebben aangeleverd.Besturen van...
Onlangs zijn de nieuwe Reglementen Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2010/2011...
Personeel in de onderwijssector heeft zich in 2008 vaker en meer ziek gemeld dan in 2004. Maar omdat ze per ziekmelding korter afwezig waren...
De Onderwijsraad wil dat basisscholen vijf ochtenden gaan verzorgen voor alle driejarigen. De herziene kleuterperiode biedt, als het aan de...
In het onlangs gepresenteerde manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ roept de PO-Raad de politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren. Het onderwijs heeft namelijk last van de korte...
Ondanks gelijke leervermogens vertonen jonge Turkse en Marokkaanse kinderen zowel in hun eerste taal als in het Nederlands een...
In een kwart van de bedrijven en instellingen zijn de problemen van de vergrijzing nu al concreet zichtbaar, organisaties lijken zich te...
Ouders zijn tevreden over het voornemen van staatssecretaris Van Bijsterveldt om het aantal weken zomervakantie in het voortgezet onderwijs in te korten van zeven naar zes weken. Hierdoor wordt het aantal weken zomervakantie gelijk getrokken met het...
De overheid houdt in haar onderwijsbeleid onvoldoende rekening met de consequenties van dyscalculie, stelt hoogleraar ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’ Hans van Luit van de Universiteit Utrecht. Vooral onderwijsinspecties...
Na twee overgangsjaren is besloten dat de verwerking van de BAPO in de jaarcijfers met ingang van 2010 niet langer volgens de regels van de Raad voor de Jaarverslaglegging hoeft te gebeuren, maar dat ze als `periodekosten´ moeten worden...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs