Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 8 (2008-2009)

Actueel

Richard Krajicek, oud-toptennisser en initiatiefnemer van de Krajicek playgrounds, gaat het platform Sport, bewegen en onderwijs versterken. De partijen...
De PO-Raad en de VO-raad vinden dat het wetsvoorstel `Goed onderwijs, goed bestuur´ niet leidt tot bestuurlijke relaties in het primair en voortgezet...
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo hebben een brief ontvangen van het ministerie van OCW over de mogelijkheid...
Volgens de Onderwijsraad moet de minister van Onderwijs de mogelijkheid krijgen om op zeer zwakke scholen, via de rechtbank, een (tijdelijke) bewindvoerder aan te stellen als aanvullend sanctie-instrument. Dat zou alleen moeten gebeuren bij ernstige...
Staatssecretaris Dijksma heeft de besturen die zich aangemeld hadden voor de pilot nieuw vervangingsstelsel bericht over het niet doorgaan van de pilot....
Onlangs publiceerde de AOb een onderzoeksartikel over de vermogenspositie van scholen in het primair onderwijs. De PO-Raad vindt het beeld dat hierin wordt geschetst verre van herkenbaar en uit felle kritiek op de onderzoekwijze.De methode die de...
Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft de groei van de capaciteit in de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang laten meten. In twee jaar tijd (2007 en...
Het landelijk steunpunt Zorg- en adviesteams is onlangs officieel gestart. Het steunpunt biedt ondersteuning aan professionals die deelnemen aan een zorg...
De regeling `Excellentie in het basisonderwijs´ heeft ruim tweehonderd uiteenlopende projectvoorstellen opgeleverd. Het geeft aan dat het stimuleren van...
In het kader van het pakket economische stimuleringsmaatregelen met het oog op de kredietcrisis, heeft het kabinet 165 miljoen gereserveerd voor...
In een zogenaamd herstelplan heeft ABP onlangs vastgelegd welke maatregelen moeten leiden tot het gewenste herstel van de financiële positie als gevolg...
De investeringen in leermiddelen en inventarissen op basisscholen zijn in 2007 gedaald ten opzichte van 2006. Dat blijkt uit een analyse van de financiële gegevens door het Onderwijsblad. Verder lijkt het erop dat steeds meer besturen van...
Volgens de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad dreigt het onderwijs te worden getroffen door 1.7 miljard euro aan bezuinigingen, als gevolg van de kabinetsplannen om de economische crisis aan te pakken. Dat schrijven de organisaties in een...
Dat besturen van slecht presterende scholen nieuwe vestigingen openen is op basis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs niet te voorkomen, aldus staatssecretaris Dijksma van OCW in reactie op de ophef over het voornemen van een...
Europese schoolleidersverenigingen uit 21 landen kwamen begin maart bijeen in Dublin. De schoolleidersverenigingen zijn verenigd in de European School Heads Association (ESHA). AVS voorzitter Ton Duif werd gekozen als nieuwe voorzitter van ESHA...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs