Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 6 (2008-2009)

Actueel

Zowel schoolleiders als leerkrachten zijn positief over het beleidvoerend vermogen van de eigen school, blijkt uit een onderzoek van het SCO-Kohnstamm...
Binnenkort kennen alle Amsterdamse kleuters minimaal 2.000 tot 3.000 woorden. Een Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters helpt leerkrachten hierbij...
Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP gedaald van 118 naar 90 procent. Dit blijkt uit...
Begin 2009 is de landelijke stichting Jeugdcultuurfonds van start gegaan. Het fonds zet zich in om kinderen in achterstandssituaties mee te laten doen...
De Klasse!Actie, de grootse landelijke microkredietactie op basisscholen in Nederland, wordt uitgebreid. Vanaf volgend schooljaar kunnen ook leerlingen...
Nederlanders die in het onderwijs werken, zijn meer tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Ze zijn positiever over collegialiteit en loyaler...
Voor de functiemix in het primair onderwijs zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor de leerkracht basisonderwijs LA, de leerkracht basisonderwijs LB, de...
AVS trots op nominatie simulatietools Passend onderwijsDe Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht was dit jaar voor de AVS een groot...
Najaar 2008 heeft KPC Groep onderzoek verricht onder bovenschoolse directeuren en (adjunct-) directeuren in het basisonderwijs naar hun professionaliseringsbeleid; welke activiteiten vinden plaats en wat levert het op?Uit het onderzoek komt onder...
Ruim een kwart van de basisscholen is op dit moment intensief bezig met het verbeteren van het eigen taal- en rekenonderwijs, meldt het ministerie van OCW.Staatssecretaris Dijksma is blij met het enthousiasme waarmee scholen aan de slag gaan met het...
Brede school De Matrix in Hardenberg won onlangs de Scholenbouwprijs 2008 in de categorie primair onderwijs.De school huisvest twee basisscholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen en wordt daarnaast door verschillende organisaties gebruikt voor...
Bijna de helft (45 procent) van de gebruikte lesmethoden in het primair onderwijs blijkt ouder dan negen jaar. Een groot deel van de schoolleiders vindt dit een zorgelijke situatie. Toch wordt slechts driekwart van het leermiddelenbudget gespendeerd...
Medio januari heeft het SBOWerkverband een gesprek gevoerd met staatssecretaris Sharon Dijksma, die inging op de rol van het speciaal...
Het ontslag van de vervanger van een leerkracht die gebruik maakt van studieverlof dat wordt bekostigd uit het Scholingsfonds (Convenant Leerkracht van...
De AVS, PO-Raad en VO-raad gaan samen onderzoeken of een verschuiving van het afnemen van de Cito Eindtoets van februari naar juni voor scholen...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs