Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 5 (2008-2009)

Actueel

Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zit nog in de...
Het aantal openstaande vacatures in het primair onderwijs steeg in 2007/2008 opnieuw, zowel voor leerkrachten als directiefuncties. Dat blijkt uit de...
De mogelijkheid om bij te verdienen naast een FPU-uitkering is aantrekkelijker geworden. Van het gedeelte waarmee de uitkering wordt verminderd, wordt...
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale partners afgelopen november sloten....
In overleg met minister Bos van Financiën heeft onderwijsminister Plasterk besloten een `Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen´ in te stellen....
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die vóór ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren. De...
Het primair onderwijs is bijna klaar met eerste twee fasen van de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN of `Onderwijsnummer´). Tijdens de PGN-...
De helft van de medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg voelt zich niet gezond. Onder medewerkers bij de overheid en in de zakelijke...
Uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Dijksma onlangs stuurde aan de Tweede Kamer blijkt dat de invoering van Passend onderwijs in...
De koepelorganisatie van islamitische scholen (ISBO) wil dat er de komende jaren geen nieuwe islamitische scholen worden opgericht. Voordat er nieuwe...
Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich niet altijd meer gezien en gehoord door de schaalvergroting die vanaf het midden van de jaren tachtig in...
Sinds 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (tso). Tot die tijd hoefden scholen alleen...
Vlak voor de onderwijsbegrotingsbehandeling die op 9, 10 en 11 december plaatsvond, stuurde de AVS - mede namens de andere...
Minister Cramer van VROM wil de regels voor geluidshinder aanpassen als het gaat om schoolpleinen; kinderen moeten op een schoolplein kunnen gillen en...
Basisscholen kunnen tussen 1 januari en 28 februari 2009 plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen. Er is vijf miljoen euro...
Leerkrachten in het primair-, voortgezet-, middelbaar- of hoger beroepsonderwijs kunnen weer een `Lerarenbeurs voor scholing´ aanvragen om hun...
Basisscholen met vier of meer buitenlandse leerlingen op school krijgen vanaf april 2009 een extra financiële vergoeding per leerling. Het gaat om een...
De pabo´s van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN: pabo Arnhem en pabo Groenewoud Nijmegen) en het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en...
Minister Plasterk van Onderwijs heeft `Wikiwijs´ aangekondigd tijdens een conferentie van het Innovatieplatform. Dit online lesmateriaal zou gratis en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Het streven is om de digitale omgeving, naar het...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs