Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 10 (2007-2008)

Actueel

In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs. Hieruit blijkt dat differentiatie in de...
Deelname aan Voor- en Vroegschoolse Eductie (VVE) heeft in enkele gevallen een modererend effect op de relatie tussen...
Vanaf Pinksteren is de AVS bezig met een toer door het land om haar leden te informeren over het onderhandelaarsakkoord...
Heeft u de schoolleidersopleiding gedaan? Neemt u uw eigen professionalisering serieus? Wilt u uw kennis op peil houden, niet om bovenschools of interim-werk te gaan doen, maar om uw eigen functie goed te blijven vervullen? En vindt u het bovendien...
Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord over het Convenant actieplan LeerKracht van Nederland is dat er vanaf het nieuwe schooljaar 20 miljoen euro per jaar extra beschikbaar komt voor het aanstellen van 1.550 conciërges en/of administratieve...
Betere regionale samenwerking en informatie-uitwisseling, het invoeren van een gezamenlijke meldcode en meer scholing van professionals die met kinderen en/of ouders werken. Dat wordt de landelijke werkwijze op het terrein van kindermishandeling....
Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor kinderen van de basisschool. Topkok Pierre Wind roept alle scholen op alles wat met smaak en eten te maken heeft en op een kalenderblaadje past in te sturen voor de grote Smaaklessen...
De website www.schoolleider.nu bestaat vanaf 1 juni aanstaande niet meer. Om de informatie van deze webplek te behouden is de site schoolleider.kennisnet.nl/hetvakschoolleider in het leven geroepen.De oorspronkelijke website schoolleider.nu werd...
Sinds 1 mei 2008 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor de scholing van overblijfmedewerkers. De aanvraag moet...
De websitewww.passendonderwijs.nl  is vernieuwd. Doel was de vormgeving te verbeteren en de verschillende onderwerpen logischer te ordenen.De vernieuwde site brengt niet alleen de actuele ontwikkelingen rond Passend onderwijs, maar ook elke twee...
Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen én scholen gaat helpen om verstandig en bewust met media om te gaan...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs