Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 6 (2007-2008)

Actueel

Pensioenfonds ABP indexeert het pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers per 1 januari 2008 met 2,05 procent. Samen met een...
Tijdens haar meest recente vergadering, op 14 december 2007, heeft de AVS ledenraad zich positief uitgesproken over de oprichting van de...
Dit geldt ook voor het aantal dertigers; het aandeel in de bevolking van 65 jaar en ouder neemt fors toe en ook de totale bevolking groeit. De...
Eind 2007 nam de Nijmeegse gemeenteraad een voorstel aan voor een `Centraal Inschrijfpunt basisscholen´. Doel is de toenemende segregatie...
Uiteindelijk deelden bijna alle fracties de inspiratie en droom van Dijksma. Maar iedere fractie doet dat met eigen...
Anders dan in vele ons omringende landen bestaat er in Nederland nog niet veel ervaring met kinderopvang binnen scholen. In Denemarken...
Zittenblijven in groep 2 van het basisonderwijs, de zogenoemde kleuterbouwverlenging, wordt door sommige scholen bewust ingezet als maatregel om de...
De aanvullende leergang bewegingsonderwijs, die pabo-studenten moeten volgen als zij gym willen geven aan groep 3 tot en met 8, blijkt erg zwaar...
Door zowel de uitbreiding van het aantal locaties in de opvang en het intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang heeft staatssecretaris...
Per 1 januari 2008 zijn voor de hele onderwijssector in Nederland nieuwe regels van kracht geworden voor verslaglegging....
De Tweede Kamer heeft eind 2007 tijdens de begrotingsonderhandeling in meerderheid steun betuigd aan een amendement waarin eenmalig 2,7...
Tijdens de jaarwisseling brandden opvallend veel scholen uit in onder meer Deventer, Maassluis, Velsen, Haarlem, Heemstede, Zoetermeer en Elburg. Een...
Veel aandacht voor actieplan LeerKracht van NederlandMedio december 2007 kwam in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting aan de orde. Hierbij ging de...
Zoals bekend wordt op 22 januari 2008 in de Rijtuigenloods te Amersfoort de PO-raad opgericht. De PO-raad is een initiatief van de...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs