Home » Vereniging » Ons aanbod » Publicaties » CAO PO 2019-2020

CAO PO 2019-2020


De CAO PO 2019 – 2020 is een nieuwe cao. Op 10 januari 2020 is het CAO-akkoord afgesloten, waarbij nieuwe hoofdstukken zijn vastgesteld en de loonschalen zijn aangepast. Deze cao is in werking getreden op 1 maart 2019 en loopt tot 1 november 2020. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 januari 2020.
 
Deze cao omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), hoofdstuk 6 (salarissen), hoofdstuk 7 (vergoedingen), hoofdstuk 9 (professionalisering) en hoofdstuk 10 (van werk naar werk). Hoofdstuk 4 is door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Wat is er in deze cao veranderd? Allereerst is de weg van de modernisering voortgezet. Ook hadden de sociale partners te maken met de wetswijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Zo is door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) de ambtenarenstatus verdwenen en hebben inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Auteur

N.v.t.

ISBN

N.v.t.

Prijs

€ 15,95

Uitgever

AVS

Jaar van verschijnen

2020

Plaats van uitgave

Utrecht

Trefwoorden / thema

CAO PO 2019-2020

Recente publicaties

Jaargids PO (2019-2020)Meer informatie
Bestel deze publicatie
Salaristabellen CAO-PO 201...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Naar andere schooltijden,...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Integrale Kindcentra, hand...Meer informatie
Bestel deze publicatie
ABC van de CAO PO 2019-202...Meer informatie
Bestel deze publicatie
De jaartaak in het primair...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Goed onderwijs, goede MRMeer informatie
Bestel deze publicatie
Op naar een integrale aanp...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Het personeelsdossier, een...Meer informatie
Bestel deze publicatie