Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Mil van Beek

Mil van Beek

 
Mil van Beek (1959) heeft na de opleidingen diëtetiek en Nima A,B en C, de trainingen NLP practitioner en master, systemisch werk, neuroleadership, werken vanuit talenten en sterke punten en progressiegericht werken gevolgd. Als trainer en coach is hij werkzaam voor diverse doelgroepen en branches, waaronder het onderwijs. De thema’s waar hij zich vooral mee bezig houdt zijn: communicatie, leidinggeven en het werken vanuit talenten en sterke punten. Kenmerkend voor zijn manier van werken is zijn hoge mate van flexibiliteit, ‘uitgaan van wat er is’ en positieve energie. Hij is sterk in het bruggenbouwen tussen individuen en organisaties. Mil heeft zes jaar in de medezeggenschapsraad en negen jaar in het bestuur (portefeuille personeel) van de basisschool van zijn kinderen gezeten.


Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Leiderschap en talentontwikkeling
(Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs)
Datum/data:
2020-2021
24 en 25 september, 13 november, 27 november 2020, 22 januari, 12 maart, 16 april, 28 mei 2021

28 en 29 januari, 26 maart, 15 april, 7 mei,, 11 juni, 10 september en 8 oktober 2021

Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken
(Personeelsbeleid en financiën - Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs)
Datum/data: In overleg
Power of 2
(Leiderschaps- en organisatieontwikkeling - Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs)
Datum/data: In overleg