Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Lisette Verploegen

Lisette Verploegen

 
Lisette Verploegen Trainer, coach en intervisiebegeleider bij 2maalV. Hanteert het ‘denken en handelen’ vanuit eigen kracht als belangrijkste uitgangspunt in haar werkwijze. Neemt mensen mee in een positieve kijk op persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden.
Startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociaal domein. Sinds 1990 verzorgt ze trainingen, coachtrajecten en begeleidt projecten op het gebied van: communicatie, samenwerking, medezeggenschap, werkdruk/werkplezier, huiselijk geweld/kindermishandeling, conflicthantering en vrijwilligersmanagement.
 


Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)
(Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs)
Datum/data:

2019-2020
Serie 1:

1 en 2 oktober 2019, 13 en 14 november,
10 en 11 december, 14 januari 2020,
11 en 12 februari, 17 en 18 maart, 14 april

2019-2020
Serie 2:

10 en 11 maart 2020, 7 en 8 april,
12 en 13 mei, 16 juni, 8 en
9 september, 6 en 7 oktober, 3 november