Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Martin van Osch

Martin van Osch

 

Martin van Osch is directeur-bestuurder van de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en de Stichting Ruimte-OK. Zijn persoonlijk doel is het met elkaar creëren van de meest optimale voorzieningen voor alle kinderen, die aansluiten op de behoefte van ieder kind en waar de basis voor zijn of haar toekomst gelegd wordt. Zijn rol van is daarbij gelegen in de bedrijfsmatige aspecten. Martin heeft de overtuiging dat de inhoudelijke aspecten die de basis vormen niet kunnen excelleren zonder dat de bedrijfsmatige aspecten ook goed geregeld zijn.Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
(Onderwijs en schoolomgeving - Primair onderwijs)
Datum/data:

2020:
3 en 4 november,  8 december 2020, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 18 mei en 15 juni