Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Bert Fransen

Bert Fransen

 

Bert Fransen is opgegroeid in een bouwbedrijf en heeft zich, na zijn studie aan de TU Eindhoven, toegelegd op maatschappelijk vastgoed, in het bijzonder op onderwijshuisvesting. Na bij Deloitte ICS Adviseurs en Van Aarle De Laat gewerkt te hebben heeft hij in 2002 Sygma opgericht. Van 2003 tot 2017 was Bert medeoprichter en bestuurder van de Stichting Brede School Nederland. Hij participeert graag in netwerken of publicaties die bijdragen aan zijn vakgebied.Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
(Onderwijs en schoolomgeving - Primair onderwijs)
Datum/data:

2020:
3 en 4 november,  8 december 2020, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 18 mei en 15 juni