Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie
avsbanier.jpg

Organisatie

Bestuur
De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter.

Ledenraad
De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Medewerkers
De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Bekijk een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten

Jaarverslag
De jaarverslagen van de AVS zijn openbaar na goedkeuring door de Ledenraad.

Statuten
De statuten van de AVS.

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden bezoldigd. De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op het beleid van de AVS in hoofdlijnen? Bestuursleden van de AVS staan open voor contacten met leden uit de eigen regio. Als u wilt worden opgenomen in een e-mail reactiegroep, stuur dan een mailtje aan het betreffende lid. U wordt dan regelmatig betrokken en ingelicht over belangrijke bestuurlijke vraagstukken.

U kunt AVS-bestuursleden ook uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten en directieberaden. Zij zullen deze naar vermogen bezoeken.

Algemene vragen op opmerkingen met betrekking tot het bestuur?
bestuur@avs.nl

Petra van Haren

Voorzitter
Voorzitter van de AVS
Telefoonnummer: 030-2361010

Ingrid Doornbos

Vice-voorzitter
Vice-voorzitter van de AVS.
Telefoonnummer: 030-2361010
ledenraad2014_0.png

Ledenraad

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van directeuren/ bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs, en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld.

Nieuws van de ledenraad

Nieuwe samenstelling AVS Ledenraad (12 november 2018)
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen  betrof, waren verkiezingen niet nodig.   De volgende leden zijn benoemd voor een eerste...
Stel je kandidaat voor de AVS-ledenraad! (28 augustus 2018)
In het najaar zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de ledenraad van de AVS. Een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Alle AVS-leden, leidinggevenden uit het primair én voortgezet onderwijs, kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Interesse? Meld je dan uiterlijk 28 september aan!   De AVS-ledenraad bepaalt mede het strategisch...
Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad? (27 oktober 2017)
Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad? Dit kan nog tot en met 31 oktober! Ga naar www.avs.nl/ledenraadverkiezingen

Pagina's

Samenstelling ledenraad

Ferdinand ter Haar

Lid centrale directie St.Fluvium, Spoenk en SPGG, Geldermalsen

Jan-Willem Stegeman

Meerscholen directeur basisschool De Zaaier te Teuge/ De Oase te Twello

Joep de Boer

Directeur OBS
De Piramide te Vught

Jos Clout

Directeur basisschool
St. Jozef te Elsloo

Judith Sliedregt

Voorzitter ledenraad
Directeur Adalbert basisschool, Mook 

Koen Elbers

Directeur basisschool OBS Meander te Heiloo/ beleidsadviseur onderwijs ISOB

Liny Demandt-Mertens

Vicevoorzitter
Interimdirecteur Cascade
Almere    

Marten Hazenberg

Marten Hazenberg
Directeur CBS de Bron,
Marum

Mirelle Vermeulen

Directeur Hof ter Weide, Utrecht.

Paul Edelschaap

Directeur De Wijde Veert, Noord-Scharwoude.

René van Eijk

Directeur de Kraanvogel te Almere

Stefan van Haaren

Teamleider Wellant college Westvliet
Den Haag
avspand.jpg

Medewerkers

De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Hieronder treft u een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten.

Ons bureau is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 030-2361010

Bertus Bos

Financiële administratie
Adviseur financiën Controller
E-mailadres: b.bos@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Diana van Oostrom

Managementassistent AVS Centrum Educatief Leiderschap
Diana van Oostrom is managementassistent. Ze heeft ruime ervaring op secretarieel, organisatorisch, administratief, financieel-economisch en communicatief gebied. Onder andere bij een grote zorgverzekeraar.
E-mailadres: d.vanoostrom@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Erna Temming

Facilitaire ondersteuning
Telefoniste/receptioniste Postverwerking Bestellingen.
Telefoonnummer: 030-2361010

Erwin Timmermans

Communicatie-medewerker
Plaatsen van informatie en zorgdragen voor het onderhoud en de indeling van de website van de AVS (contentmanagement). Daarnaast het opmaken (en verzenden) van diverse digitale uitingen, waaronder de e-mail nieuwsbrieven en diverse brochures.
E-mailadres: e.timmermans@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Harry van Soest

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
E-mailadres: h.vansoest@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Inci Dagdelen-Aslan

Managementassistent en overige ondersteuning
Bestuurssecretaresse. Ondersteunt de voorzitter en vicevoorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).
E-mailadres: i.dagdelen@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Ingrid Doornbos

Vice-voorzitter
Vice-voorzitter van de AVS.
Telefoonnummer: 030-2361010

Jan Stuijver

(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek), HKP onderwijskunde en hij heeft de master Educational Superintendency (MES). Jan deed in zijn loopbaan veel kennis op over Passend onderwijs als...
E-mailadres: j.stuijver@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Leonie Oude Essink

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Marian van Dijk

Financiële administratie
Financiële administratie Facturatie Voorbereiding van het financieel jaarverslag
E-mailadres: m.vandijk@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Marina Vijlbrief

Internationalisering
Adviseur internationalisering Begeleidt alle geplande reizen en realiseert reizen-op-maat.
E-mailadres: m.vijlbrief@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Martijn van der Meer

Facilitaire ondersteuning
Systeembeheerder
Telefoonnummer: 030-2361010

Monique Duparant

Facilitaire ondersteuning
Programma coördinator AVS Centrum Educatief Leiderschap. Administratie van de AVS-netwerken. Ondersteuning Internationalisering o.a. educatieve reizen. Ondersteuning Juridische afdeling.
Telefoonnummer: 030-2361010

Natalie van Poortvliet

Algemeen bestuurssecretaris
Assistent voorzitter en ondersteuning van het bestuur en de ledenraad.
E-mailadres: n.vanpoortvliet@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Niki van der Linden

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Paul van den Heuvel

(Helpdesk-)Adviseur
Paul van den Heuvel is adviseur Helpdesk. Voorheen werkte hij als adviseur, loopbaanbegeleider en directeur po en roc. Tien jaar lang was hij directeur van asielzoekerscentra. Paul vertegenwoordigt de AVS in het landelijke Regieteam asielkinderen (met daarin ook OCW, de sectorraden po-vo-mbo, onderwijsvakbonden, inspectie), dat zich bezighoudt met vraagstukken over onderwijs aan vluchtelingen. 
E-mailadres: p.vandenheuvel@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Paul van Lent

(Helpdesk-)Adviseur
Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoorbeeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap, invoering andere schooltijden, arbeidsvoorwaarden en...
E-mailadres: p.vanlent@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Petra van Haren

Voorzitter
Voorzitter van de AVS
Telefoonnummer: 030-2361010

Philip Vos

Communicatie-medewerker
Plaatsen en onderhoud van informatie op de websites van de AVS (contentmanagement). Bewaken van de structuur en web usability van de websites. Innovatie van de websites. Verzorgt tevens (verzending van) digitale nieuwsbrieven. Opmaak van KaderDigitaal, diverse flyers en het jaarverslag.
E-mailadres: communicatie@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Ritsert Haitsma

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Roelf Willemstein

Directeur / bestuurder AVS Centrum Educatief Leiderschap
E-mailadres: r.willemstein@avs.nl
Telefoonnummer: 06-53158256

Ruud de Sain

Adviseur AVS Centrum Educatief Leiderschap
‘De kracht van leiderschap zit in de kwaliteit van de gerichte beϊnvloeding van medewerkers’ Specialisaties: conflictcoaching, mediation (geregistreerd NMI-mediator), coaching management, coaching MT en Colleges van Bestuur, conflictbemiddeling ouders-organisaties en teams, (strategische) visieontwikkeling en profilering, visieontwikkeling school met ouders en kinderen, organisatieadvies, intervisie...
E-mailadres: r.desain@avs.nl
Telefoonnummer: 06-10882492

Sylvia van de Kamp-Veerman

Facilitaire ondersteuning
Ledenadministratie Receptionele werkzaamheden Administratie AVS congres, symposia en andere conferenties
Telefoonnummer: 030-2361010

Tineke Snel

Communicatie-medewerker
Hoofd communicatie Geeft leiding aan de (medewerkers van de) afdeling; planning, beheer en verbetering van de communicatie van de vereniging. Ledenwerving, hoofdredactie Kader Primair en de websites van de AVS. Inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijkheid van het AVS-congres (inclusief de beursvloer), advertentiebeleid, persbeleid en -contacten, exposure van al het AVS-aanbod. Voor...
E-mailadres: t.snel@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Tom Roetert

Adviseur AVS Centrum Educatief Leiderschap
Tom Roetert is senior adviseur bij de AVS. Als ervaren onderwijsadviseur en trainer begeleidt hij al jaren lang directies en besturen op de thema’s (onderwijskundig) leiderschap, strategisch personeelsbeleid en organisatie- en teamontwikkeling. Ook is hij gecertificeerd coach en opleider in de erkende directeursopleidingen Basis- en Vakbekwaam (in samenwerking met NSO-CNA), de leergang...
E-mailadres: t.roetert@avs.nl
Telefoonnummer: 06-12945938

Vanja de Groot

Communicatie-medewerker
Coördinatie, organisatie, planning, drukwerkbegeleiding, bureau- en eindredactie van maandelijks vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, Kader Primair. Verzorgt tevens nieuwsberichten, rubrieken en artikelen voor offline en online uitgaven.
E-mailadres: v.degroot@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Vera Ruitenberg

Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap
Programmamanager Centrum Educatief Leiderschap
E-mailadres: v.ruitenberg@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Wilma Simonis

Facilitaire ondersteuning
Ledenadministratie Receptionele werkzaamheden
Telefoonnummer: 030-2361010

Winnie Lafeber

Communicatie-medewerker
(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).
E-mailadres: w.lafeber@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
statuten.png

Statuten

De huidige statuten van de AVS:
Statuten versie 2017 (PDF)