Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod
2014-deavsis.png

Producten en diensten

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier de Jaargids PO 2018/2019 (inclusiefagenda en professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

AVS-congres
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Activiteiten 
Naast het AVS-congres organiseert of neemt de AVS ook deel aan diverse andere activiteiten. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.

Vergaderzaal huren?
Zoekt u vergader- of cursusruimte in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer en parkeerruimte op locatie? Dan kunt u bij de AVS terecht. Wilt u de studiedag met uw team eens buiten de school houden? Daar is de locatie ook geschikt voor. AVS-leden betalen een gereduceerd tarief.

Publicaties van de AVS

Publicaties

Kader Primair
  Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.
AVS
Gratis voor leden / abonnees: € 130 per jaar
Abonnement | Meer informatie

CAO PO 2018-2019 (versie augustus 2018)
  In deze uitgave (versie augustus 2018) zijn de wijzigingen als uitwerking van het cao-akkoord in de artikelen opgenomen. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen. De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht. Deze cao heeft een looptijd tot 1 maart 2019. Deze cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstuk 3 in het kader van de werking van de Wet...

2018
€ 16,95
Meer informatie

CAO PO 2018-2019 salaristabellen (Versie augustus 2018)
  Deze publicatie bevat de salaristabellen uit de CAO-PO 2018-2019 (bijlage A1 e.v.). In het primair onderwijs is per 1 januari 2018 de CAO PO 2018-2019 van kracht. Salaristabellen met bedragen per 1 september 2018 De salaristabellen maken integraal deel uit van de CAO PO 2018-2019 en zijn onlosmakelijk verbonden met deze cao. Let op! Deze publicatie bevat alleen de salaristabellen, niet de...

2018
€ 9,95
Meer informatie

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie september 2018)
  Het onderwijsveld, bestaande uit bestuurders, (adjunct-)directeuren, locatieleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, geeft aan dat de uitvoering van cao-bepalingen vaak ingewikkeld is. Dat constateert de AVS Helpdesk naar aanleiding van vragen en opmerkingen van haar leden. De AVS heeft daarom een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt, gebaseerd op de bepalingen in de CAO PO...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2018
€ 12,50
Meer informatie

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)
  Ook dit jaar biedt de AVS weer een uitgave boordevol informatie voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Op verzoek van veel schoolleiders hebben po-leden inmiddels weer een jaargids - met agenda-gedeelte - ontvangen. In de uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, veel vakinformatie voor po...
AVS
2018
€ 15,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)
  Een herontwerp van het sociale domein is een noodzakelijke vereiste. Het gaat niet over het verbeteren van een bestaand systeem dat gericht is op de vorige eeuw. Er zijn andere uitgangspunten nodig, en daarmee een vanaf het fundament nieuw ontworpen sociaal domein. Het huidige stelsel biedt voldoende ruimte om deze beweging in gang te zetten. Dit laten de gastauteurs overtuigend zien in het...
Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek
2018
€ 12,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)
  Het journaal, de kranten en nieuwssites besteedden het afgelopen jaar meer aandacht dan ooit aan ons pensioen. Termen als dekkingsgraad, rekenrente, indexatie vlogen ons om de oren. Voor de gemiddelde lezer ingewikkelde materie. Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele veranderingen die er aangekondigd zijn en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Kortom, het is...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2014 (Herziene versie maart 2018)
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)
  De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Deze publicatie geeft het...
AVS
2018 (herziene uitgave)
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie februari 2018)
  Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe editie van de CAO PO 2016-2017 van kracht. Sinds de CAO PO 2014-2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen. De 40-urige werkweek, de jaartaak en het overlegmodel zijn geïntroduceerd met de mogelijkheid om het werken in de school meer op maat te organiseren. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire en...

2016 (Herziene versie februari 2018)
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk (maart 2018)
  Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het personeelsdossier. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid  (Wwz) is het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter. Met deze publicatie wil de AVS...

2016
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)
  Deze publicatie wordt momenteel herzien! De nieuwe versie is binnenkort beschikbaar. Uit het AVS trainings- en advieswerk is naar voren gekomen dat de meeste (G)MR-leden grote behoefte hebben aan efficiënte middelen om de medezeggenschap goed te organiseren. De aandacht verschuift van losse incidenten naar beleidskeuzes met gevolgen voor de langere termijn. De (G)MR wil minder volgend...
AVS
2017 (herziene uitgave)
€ 18,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders
  De belangstelling voor de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. Het onderwijsveld is zeer te spreken over het IKC-concept, met een integraal ontwikkelingscurriculum voor 0- tot 13-jarigen op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. De politiek spreekt zich ook steeds meer waarderend uit over een...
Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek
2016
14,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Door de bomen het bos zien (2de druk)
  In Kun je een rups leren vliegen? Ging Jan Bommerez al in op het fundamentele verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap verder. Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de...
Jan Bommerez, René Hoppenbrouwers (samenwerking)
2013 (2de druk)
€ 29,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Bestaansrecht scholen primair onderwijs (Herziene versie (januari 2014))
  Een school stichten, fuseren of een school opheffen: veel scholen hebben er momenteel mee te maken. De gevolgen bij daling van het aantal leerlingen zijn soms niet te overzien. Deze publicatie beoogt inzicht te verschaffen in deze materie en mogelijke oplossingen aan te dragen. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de politiek. Zo heeft de invoering van de fusietoets een behoorlijke invloed...
AVS
2013
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Elke school een TOPSchool (In prijs verlaagd!)
  Nu in prijs verlaagd! Elke school een TOP school maakt ambitieus duidelijk dat we nu op een punt zijn dat ‘elke school een TOPschool’ zou kunnen zijn. De kracht van systeemleiderschap realiseren Professor David Hopkins schreef dit boek op basis van meer dan 30 jaar werken op het raakvlak van praktijk, beleid en wetenschap. Hopkins is bijzonder hoogleraar Internationaal...
David Hopkins
2008
€ 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Werken aan leiderschap
  “Werken aan leiderschap” is bedoeld voor leidinggevenden in het basisonderwijs die hun eigen professionele ontwikkeling ter hand willen nemen. Het bevat uitdagende achtergrondinformatie, motto’s voor reflectie , werkopdrachten en formats voor persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Anita Burlet
2003
€ 15,00 voor leden € 20,00 voor niet-leden
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het Generatiespel
  Gerda Hamann, econome en loopbaanadviseur, schreef een boek over generaties en hun loopbaanwensen: Het Generatiespel. Auteur Gerda Hamann is econome en loopbaanadviseur. Ze besloot een boek te schrijven over generaties en hun loopbaanwensen Het Generatiespel. Mensen van verschillende generaties stellen verschillende vragen. Kennelijk heeft iedere generatie zijn eigen opvattingen, problemen en...
Gerda Hamann
2003
AVS-leden: € 15,00 Niet-leden: € 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Hulpmiddelen en instrumenten

De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

educatieve-reizen-2018.jpg

Educatieve reizen

Educatieve-reizen-cover-web.png
Uw horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders in binnen- en buitenland. Een educatieve reis naar het buitenland met de AVS is een unieke, avontuurlijke ervaring!
Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een prikkelende sfeer, die u de gelegenheid geeft uw eigen situatie te relativeren. U kunt even afstand nemen van uw eigen schoolorganisatie en u laten onderdompelen in een andere cultuur. Hoe zit het schoolsysteem van collega’s in het buitenland in elkaar? Hoe gaan zij met veranderingen om? Wat zijn de etnografische contexten en de opvoedingsidealen? Een leerrijke en inspirerende ervaring!

Maatwerk

U kunt ook met een groep collega’s (minimaal 8) binnen een bestuur gezamenlijk profiteren van de meerwaarde van een educatieve reis. Laat u inspireren door het aanbod in deze brochure, we denken graag met u mee om een specifiek reisprogramma samen te stellen en een offerte op maat te maken. Deze studiereizen op maat zijn gedurende het hele schooljaar te realiseren, wel rekening houdend met bijvoorbeeld de vakantieperiode, die verschilt per land. Voordat de groep op reis gaat, organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle deelnemers. Heeft u nog vragen of wilt u een offerte op maat? Neem gerust contact met Marina Vijlbrief op via tel. 030-2361010 of reizen@avs.nl

Meer informatie over subsidiemogelijkheden voor educatieve reizen (via Subsidie voor internationalisering in primair onderwijs (IPV) Nuffic)

Download de brochure Educatieve reizen 2018-2019

Finland - Lapland: voor de avontuurlijke schoolleider!
 

Kwaliteit door samenwerking, een avontuurlijke zoektocht

Hoe komt het dat de kwaliteit van het Finse onderwijs jarenlang op een hoog niveau staat en hoe wordt deze gewaarborgd voor de toekomst? Waarom is er zo’n grote maatschappelijke waardering voor het beroep van leerkracht en schoolleider in Finland?

De gedreven manier van samenwerken is een van de voorwaarden waaronder leerkrachten hun taken binnen de school optimaal kunnen uitvoeren. We maken kennis met...

24 maart 2019 tot en met 31 maart 2019
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

De Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa
De Noordse Driehoek  

7-daagse gecombineerde vlieg-/bootgroepsstudiereis 

De AVS organiseert al jaren groepsstudiereizen naar Zweden en Finland. Thema’s als ‘omgaan met verschillen’, ‘brede school ontwikkeling’ en ‘gedifferentieerde beloning’ vormen de basis voor de verschillende programma’s. Deze reis biedt de mogelijkheid te ontdekken hoe in de drie landen beleidsmakers en schoolleiders voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en aan vernieuwing en aanpassing aan...

7 april 2019 tot en met 13 april 2019
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

IJsland
IJsland  

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de Gullfoss waterval en het nationaal park Thing Vellir. Ook kan een gletsjertocht met gids op het programma staan.

De schoolbezoeken
Wij bezoeken twee verschillende...

5 mei 2019 tot en met 11 mei 2019
Culturele reis met schoolbezoeken (rondreis met eigen vervoer)
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

België - Brugge en Gent
Belgie  

Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de muziekschool: is de competentie van alleen onderwijskundig leider genoeg om dit vorm te geven? De Universiteit van Gent biedt hiervoor nascholing en het Ministerie van Onderwijs en Vorming kent een grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

In West-Vlaanderen bestaat een cursus voor directeuren van ‘scholen met een breed onderwijsaanbod’ een vast onderdeel van het...

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Curaçao
 

Wat kunnen Nederlandse schoolleiders leren van de onderwijssituatie op de Antillen? En hoe kunnen zij dit toepassen op hun eigen scholen met kinderen van Antiliaanse afkomst?

Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs zeer verschillende scholen en een opleidingsinstituut in een afwisselend, tropisch landschap. Gesprekken met leerlingen, leraren en ouders geven inzicht in de verschillende opvoedingsdoelen. Naast Nederlands is er ook onderwijs in ...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Denemarken - Århus
Denemarken Lego  

In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies. Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en ontspannen sfeer.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Duitsland - Berlijn
Foto: https://unsplash.com/photos/Oog0wehKxYs  

Hier zie je naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens schoolbezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol onder andere in het contact met ouders. Op het programma ook een lezing van een inspecteur NSO en culturele excursies.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Estland - Tallinn
vlaggen Europa  

14 oktober 2018 tot en met 20 oktober 2018 - Deze studiereis is vol
Op 17, 18 en 19 oktober 2018 houdt de European School Heads Association (ESHA) haar tweejaarlijkse conferentie, dit keer in Tallinn, hoofdstad van Estland. Voor Estland is dit een jubileumjaar: het 100-jarige bestaan. Via hun...

Maatwerk reis
Internationale ESHA-conferentie, Technische innovatie
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Ierland - Dublin
Ierland, Dublin  

5-daagse vliegreis
Passend onderwijs of inclusief onderwijs zijn termen die niet van toepassing zijn op het onderwijs in Ierland, in elk geval niet om een onderscheid te maken tussen PO en SBO. Er bestaan scholen en kinderen en deze twee horen bij elkaar.
In het gehele land bestaan slechts vijf scholen voor (zeer) speciaal onderwijs, voor slechthorenden en slechtzienden, meestal met een internaat.
Alle andere kinderen bezoeken gewone scholen. Zijn er dan geen...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Indonesië
Indonesie  

Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse oud-directeur.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Italië - Rome, Abruzzo en Lazio
 

Sinds 1 augustus 2015 is er een nieuw schoolsysteem met belangrijke hervormingen, op gebied van curriculumontwikkeling en personeelsbeleid. We onderzoeken de veranderingen, in Rome en in kleine bergdorpen. Wat kunnen we hiervan leren? Hartelijke ontvangsten op de scholen, ontmoetingen met schoolleiders en lokaal bestuur maken deze reis onvergetelijk. Verblijf in privéhuizen, behalve in Rome.

Deze rondreis voert ons van het centrum van Rome naar de weinig bevolkte gebieden van de regio...

Maatwerk reis
Culturele rondreis met schoolbezoeken, vlieg-/busreis
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Kreta
Foto: Pixabay  

Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? We maken kennis met diverse typen onderwijs (onder andere de Nederlandse school) en cultuur: vanuit Knossos en Agios Nikolaos.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Londen: inclusief BETT (23-26 januari 2019)
Londen  

De BETT is de grootste onderwijs-ICT-beurs in Europa (www.bettshow.com). Laat u inspireren door de nieuwste technische en educatieve toepassingen via presentaties en workshops. Tijdens een schoolbezoek wordt de praktijk duidelijk, met als speerpunt Passend onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt prachtige musea, theaters en winkels.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malawi
Malawi onderwijs  

Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat: kennisoverdracht in de meest pure vorm. Klassen met meer dan vijftig leerlingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur en cultuur. Te combineren met een (ondersteunings)project op de eigen school.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malta
Malta  

Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta. Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Marokko
Marokko  

Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en beleidsmakers.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Oostenrijk
Oostenrijk  

Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slowakije) en Gyur (Hongarije) kunnen de taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden en spreken met leraren, die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor kunst, muziek en geschiedenis. Standplaats: Wenen.

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Polen: Krakau
Foto: Pixabay  

Door kennis te maken met het onderwijs in dit land kunnen Nederlandse schoolleiders zich beter voorbereiden op de komst van Poolse leerlingen naar hun scholen. Wat verwachten de ouders, hoe communiceer je effectief en hoe voorkom je grote (taal-)achterstanden? Krakau en omstreken biedt veel cultuur, wetenschap en geschiedenis. Excursieprogramma in overleg.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Slovenië, Ljubliana
Slovenie  

De rol van de gekozen schoolleider
                    
Slovenië kent een andere wijze van het benoemen van schoolleiders dan in Nederland. Elke vijf jaar kiest het schoolteam uit eigen gelederen een nieuwe leider. De benoeming wordt vervolgens voorgelegd aan het schoolbestuur, dat meestal het advies opvolgt. Hierdoor ontstaat een harmonieus samenspel tussen onderwijskundig en gedeeld leiderschap. De schoolleider staat dichtbij de dagelijkse praktijk in de...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Turkijë
Turkije onderwijs  

Onder deskundige leiding reizen we door een deel van Anatolië, het land van herkomst van veel in Nederland wonende Turkse families. We bezoeken scholen en ontmoeten bestuurders, directeuren en leraren. Deelnemers krijgen goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en de modernisering van het Turkse onderwijs. Een prachtig landschap, Cappadocië!

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk - Schotland - Edinburgh
Schotland, Edinburgh  

Het onderwijs in Schotland heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend van andere delen van Groot-Brittannië. Met ingang van het vorige schooljaar is er een nieuw - breed gedragen - curriculum gebaseerd op vier pijlers: excellent learners, good citizens, efficient collaborators en good contributors. Ook kunnen wij leren van het recent ontwikkelde leerlingvolgsysteem, vroegsignalering en het programma voor excelentie. Edinburgh is een boeiende stad met een...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigde Staten - Colorado of Montana
 

Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (Montana).

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 6 vacatures
 1. Eindhoven
  2de Schoolleider Vrije School (per direct)
  Directeur
  Vrije School Brabant in Eindhoven zoekt een schoolleider m/v - 0,5 fte naast de huidige schoolleider. Met uitzicht op een vast dienstverband en een hogere wtf na verloop van tijd. Wij zoeken Iemand die – samen met de...
 2. Diemen
  Adjunct directeur basisonderwijs (per 1-1-2019)
  Adjunct directeur
    Stichting Florente basisscholen, zoekt per 1 februari 2019, voor de brede school Noorderbreedte te Diemen een nieuwe adjunct directeur. Noorderbreedte is een samenwerkingsschool waar ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen....
 3. Rotterdam
  Conrector / plaatsvervangend rector (per direct)
  Concierge Conrector / plaatsvervangend rector
  Het Vreewijk Lyceum, is onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o. De school op Rotterdam-Zuid telt momenteel circa 500 leerlingen. Het Vreewijk Lyceum wil zich als categorale havo gaan...
 4. Utrecht
  Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap (per 1-1-2019)
  Overig: Programmamanager
  Het AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt 1 januari 2019 een daadkrachtige Programmamanager (WTF 0,6) Het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL) is een netwerkorganisatie die deel uitmaakt van de Algemene Vereniging Schoolleiders en een...
 5. Utrecht
  Directeur AVS Centrum Educatief Leiderschap (per 1-1-2019)
  Overig: Directeur AVS CEL
  Het AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt per 1 januari 2019 een excellente directeur (WTF 0,6) Het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL) is een netwerkorganisatie die deel uitmaakt van de Algemene Vereniging Schoolleiders en een samenhangend...
 6. Den Haag
  Directeur Shri Vishnu School (per 1-8-2019)
  Directeur
  De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt per 1 augustus 2019 een directeur voor de Shri Vishnu School in Den Haag, de grootste Hindoebasisschool van de stichting die ook locaties heeft in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere....

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Verslag AVS-congres 2018 'Leiderschap in evenwicht'

Als schoolleider moet u alle ballen in de lucht houden, telkens het voortouw nemen, en ook oog hebben voor ontwikkeling en innovatie. U bent gefocust op uw team, leerlingen, ouders én organisatie en maatschappij. En denkt u ook nog aan uw eigen ontwikkeling? In dit congres komen actuele thema’s aan de orde die helpen om orde op zaken te stellen. Is uw leiderschap in evenwicht?

Een goede schoolleider maakt teamleden zelf verantwoordelijk

Tekst Susan de Boer

Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school, want de leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat zijn de belangrijkste begrippen op het AVS-congres 2018, dat 16 maart plaatsvond in Nieuwegein. Een impressie.

‘Leiderschap in evenwicht’ is het thema van het 24e congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een belangrijke keuze”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede. “Een krachtige invulling van de positie van de schoolleider is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs.” Onderwijs dat in een turbulente tijd verkeert. Zo is er sprake van werkdruk en een lerarentekort. “Het is terecht dat mensen die kiezen voor werken in het funderend onderwijs professionele ruimte verwachten en een passende beloning naar werkniveau”, zegt Van Haren. “Dat het werk wordt gedaan met passie kan niet betekenen dat een breed palet aan onontkoombaar vrijwilligerswerk vanzelfsprekend wordt geacht. Ook kun je dit werk niet alleen waarderen met een mooie bos bloemen of en boekenbon op zijn tijd!” Een uitspraak die met applaus wordt begroet.

Jaarrede 2018
Download de volledige jaarrede van Petra van Haren.

AVS-congres 2018 fotocollage_2.jpg
Foto's Hans Roggen
 
Focus
Werkdrukverlaging en salarisverhoging: dat zijn de twee doelen van PO in actie en van het bredere PO-front, waarvan onder andere de AVS deel uitmaakt. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos vraagt Jan van de Ven en Thijs Roovers, de gezichten van de Facebookgroep die een vakbond werd, naar de manier waarop zij vormgeven aan hun leiderschap. “Jan was al begonnen en had zich verdiept in de materie, ik ben degene die het leiderschap pragmatisch invult”, zegt Roovers. “Wat het sterk maakt, is dat de focus ligt op die twee doelen”, zegt Van de Ven. “Natuurlijk speelt er meer, maar dit zijn de doelen waarop 45.000 mensen zijn afgekomen.” Beiden waren al enige tijd ook buiten de school bezig met onderwijs, onder meer als dagvoorzitter en organisator van bijeenkomsten van leraren. Van de Ven: “Een formele rol was niet het plan. Maar we willen aan de cao-tafel zitten, omdat we er geen vertrouwen in hebben dat het zonder ons ook wel goed komt. Een formele rol pakken is ook een vorm van leiderschap.”
 
Van onderhandelen naar co-creatie
De centrale inleiding komt dit jaar van Jeroen Busscher, consultant, columnist en spreker. Hij plaatst twee stoelen tegenover elkaar en vertelt dat we moeten kijken naar de relatie tussen twee mensen. “Zo ziet het er nu uit. Leidinggevende en medewerker of opdrachtgever en leverancier zitten tegenover elkaar en onderhandelen over wie wat doet. Als we de standpunten hebben uitgewisseld, sluiten we een deal. Maar dat impliceert dat we een masterplan hebben waar de medewerker of de leverancier in moet passen. Dat is niet meer zo. De posities zijn veranderd, medewerkers zijn professionals geworden en zelf verantwoordelijk.” Daarom moeten de stoelen naast elkaar worden gezet. “Nu kunnen we uitwisselen hoe we de werkelijkheid zien. In het midden zit overlap, daar zien we hetzelfde. Zo gaan we van onderhandelen naar co-creatie.” Daar komt bij dat een leider niet het definitieve antwoord heeft, want de werkelijkheid beweegt zich in een onbekende richting. Het doel wordt een moving and morphing target, het beweegt en verandert tegelijk. Dat betekent dat een schoolleider steeds op zoek moet zijn naar vernieuwing en creativiteit. Maar Busscher stelt vast dat de directeur meestal achter de computer te vinden is, bezig met ‘de dagelijkse context’. Is dat heus nodig? Zelf heeft hij een map ‘zelf oplossende problemen’ aangelegd. “De zogenoemd zop-map. Negentig procent van de e-mails die je ontvangt kun je rustig doorzetten naar die map. Daar hoor je nooit meer iets van.” Leidinggevenden moeten zich niet te veel bemoeien met de werkvloer, raadt Busscher zijn publiek aan. “Als een leraar naar je toe komt met een probleem, dan zeg je: ‘O.’ Loopt alles in de soep? ‘O.’ Krijg je het boek niet uit dit jaar? ‘O.’ Dan gaan de mensen zelf hun problemen oplossen.”
 
Werkgeluk
De congresdeelnemers kiezen na de centrale inleiding hun eigen route uit drie plenaire sessies en 27 workshops. In de plenaire ochtendsessie ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ legt Clara den Boer uit hoe schoolleiders en leraren zelf kunnen werken aan het verminderen van werkdruk. “De leraar ervaart veel werkdruk, maar ook veel werkgeluk. Wie werkgeluk ervaart doet werk dat betekenis heeft, kan zijn talenten erin kwijt en heeft plezier met collega’s. Veel leraren hebben passie voor hun vak, dat draagt bij aan het werkgeluk.” Maar objectieve of subjectieve werkdruk kunnen het geluk vergallen en het is belangrijk dat we daar aandacht aan schenken. “Rugpijn, transpiratie, slecht slapen, gebrek aan concentratie, geheugenverlies, obstipatie: allemaal gevolgen van objectieve werkdruk”, zegt Den Boer. “Dat kun je het hoofd bieden door een focus aan te brengen in je werk, door keuzes te maken, grenzen aan te geven en om hulp te vragen. Vooral dat laatste is iets wat we niet gauw doen, dat moeten we echt leren.” Subjectieve werkdruk ontstaat door irrationele gedachten, zoals perfectionisme, rampscenario’s, een lage frustratietolerantie waarbij iemand te snel opgeeft als iets niet meteen lukt, aardig gevonden willen worden en je irriteren aan anderen die gemaakte afspraken negeren.” Den Boer legt uit dat het bij geluk niet gaat om genieting, maar om duurzaam geluk. Dat haal je uit het stellen en stilstaan bij het behalen van persoonlijke doelen, het vertonen van vriendelijk gedrag en het uiten van dankbaarheid. Ze eindigt met tips: doe waar je goed in bent, volg je droom, wat niet kan doe je gewoon niet, koester je relaties en geef geluk door. “En tot slot: kleur buiten de lijntjes. Doe iets wat nooit gebeurt, durf af te wijken.”
 
Nooit af
Buiten de lijntjes kleuren en durven af te wijken zijn ook de sleutelwoorden van de parallelsessie ‘Nooit af in het onderwijs’ van Annette Dölle. Zelf heeft ze, geïnspireerd door een project in Estland, in 2012 de actie KeepitCleanDay opgezet. “Ik ken niemand die voor zwerfafval is”, zegt Dölle. “Op de derde vrijdag in september gaan we met iedereen die mee wil helpen de afvalproblematiek te lijf. We werken zonder subsidie, zonder instituties, maar wel samen met gemeenten en bedrijven. Zij leveren ons de expertise.” Ga aan de slag zonder plannen, toetsen en administratieve rompslomp, is haar boodschap. Maak gebruik van de kennis die aanwezig is. “Hebben we educatieve uitgeverijen nodig? Een team leraren kan ook zelf leermateriaal ontwikkelen. Natuurlijk is dat niet in één keer goed, maar dat geeft niet. Onderwijs is nooit af. Dat betekent ook dat je kunt stoppen wanneer je maar wilt.”
 
Het geheel zien
In de derde plenaire sessie, ‘Dansvloer of balkon?’ legt Jan Jutten uit dat werkdruk en stress vaak mede worden veroorzaakt doordat leidinggevenden te weinig een helikopterview hebben.
Schoolleiders richten zich met functioneringsgesprekken en lesbezoeken te veel op de ontwikkeling van de individuele leraar en te weinig op het systeem als geheel. Want het is niet de individuele leraar die de school excellent maakt. Dat zijn de leraren samen. Het is dan ook belangrijk dat zij expertise uitwisselen, zodat de hele school beter kan worden. “Jutten stelde de vraag: wat is het team sterker geworden van het feit dat jij daar werkt? Die vraag vind ik de moeite waard om uit te zoeken”, zegt schoolleider Albertine Minnigh. “Ook wil ik meer faciliteren dat leraren elkaar opzoeken. Ik weet dat ze bij elkaar zitten voor de organisatie van Koningsdag en andere evenementen, maar welke zaken zijn nog meer de moeite van het bespreken waard? Ik wil de ze triggeren meer het geheel te zien.”
 
Waardentransporteur
Ex-judoka Ruben Houkes sluit de dag af. Dat hij op judo werd gedaan als kind, was min of meer toevallig: hij moest tegen zijn verlies leren kunnen, was de gedachte. Maar Houkes bleek een judo-talent en werd wereldkampioen. “Talent is natuurlijk nodig, maar daarnaast moet je ook de juiste mensen om je heen hebben. Een goede coach die je naar de beste opleiding stuurt, de beste conditietrainer, de beste krachttrainer. Je moet ook doorzettingsvermogen hebben en niet opgeven, ook al zijn de trainingen zwaar en verlies je af en toe.” Houkes is initiatiefnemer van Schooljudo, een beweegprogramma in het onderwijs waar kinderen waarden leren als weerbaarheid, respect, beheersing, discipline en plezier. “Het gaat er niet om dat kinderen een heupworp leren, maar leren hoe ze elkaar kunnen vertrouwen, hoe ze de kracht van iemand kunnen meenemen. Ik wil kind en klas krachtiger maken. Zie judo als waardentransporteur.” En dat blijft toch een belangrijke taak van het onderwijs: kinderen bewust maken van waarden. Schoolleiders kunnen daaraan een grote steen bijdragen.

Presentaties
Hebt u interesse in een presentatie? Mail dan naar congres@avs.nl.

Activiteiten

AVS-congres
Een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Daar staat het jaarlijkse AVS-congres om bekend. Of u nu schoolleider, algemeen directeur of bestuurder bent, u wilt werken aan de kwaliteit van het onderwijs. U hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Juist in gesprek met collega’s doet u nieuwe ideeën op, leert u van elkaar. 

NOT
De AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht. Ga voor meer informatie naar 
www.not-online.nl