Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Bewegen en leren
Het thema van deze Kader Primair is: Bewegen en leren

Bewegen is goed. Voor iedereen, dus ook voor de schooljeugd. Maar hoe goed precies? En op welke manier en in welke mate moet je bewegen om een bepaald effect te sorteren? In deze Kader Primair zoomen we in op de relatie tussen bewegen en leren. En hoe het onderwijs deze optimaal kan benutten en in de praktijk brengen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, maar (soms) een andere mindset en een aanjager zijn noodzakelijke voorwaarden.
De impact op de cognitieve functies blijkt sterk af te hangen van hoe je bewegen op je school inzet. Vooral de combinatie van bewegen én reken- en taallessen heeft een positieve invloed op de leerprestaties. Denk aan tafels opzeggen terwijl je een bal vangt, springend klokkijken, ‘ren je rot’ naar het goede antwoord, stappen zetten tijdens het in stukjes delen van een woord, et cetera. Drie scholen leggen uit hoe zij dit ‘bewegend leren’ concretiseren in tijd, ruimte en middelen. Over zelf verzonnen spelvormen bij bestaande methodes, al dan niet op een gemarkeerd schoolplein en met eenvoudige middelen. “We hebben vooral gekeken hoe bewegend leren makkelijk inzetbaar kan zijn door leerkrachten”, aldus een schoolleider. Tot slot een uitstapje naar het nut van risicovol spelen versus de aansprakelijkheid van scholen. Want een net wat uitdagender ingericht schoolplein of een (nog) niet-gecertificeerde speelvoorziening kan veel gedoe met zich meebrengen. Een deskundige op het gebied van buitenspelen: “Ik adviseer meestal de grootste risico’s weg te werken, aangevuld met een pedagogisch verhaal dat risico’s bij opgroeien horen.”

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens