Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Publiek versus privaat
Het thema van deze Kader Primair is: Publiek versus privaat

Normaal gesproken schrijven we liever zo min mogelijk over de totstandkoming van onze stukken, de inhoud zelf moet centraal staan. Maar bij het in kaart brengen van het relatief kleine, maar wel gestaag groeiende particuliere onderwijsaanbod stuitten we op zoveel voorzichtigheid en zelfs weerstand dat het iets zegt over het thema zelf. Een significante ontwikkeling waar over de hele linie – scholen, bijlesinstituten, ouders – bijna niemand publiekelijk over durft te praten, daar zit iets niet lekker.

Het dilemma: elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind, ook als daar een prijs aan vast zit die niet voor iedereen betaalbaar is. Maar tegelijkertijd lijken alle betrokkenen zich ook wel te realiseren dat kansenongelijkheid op de loer ligt. Onder andere daarover laten Monique Vogelzang van de Onderwijsinspectie en directeur Marc Peters van particuliere schoolorganisatie Winford zich in dit nummer uit.

Daarnaast steekt het dat het reguliere onderwijsstelsel zo belast is, dat het niet mogelijk is kinderen die dat nodig hebben extra rust, aandacht of uitdagingen te bieden. Dat ervoeren de ouders, leerling en (voormalig reguliere) schooldirecteur die in het tweede themaartikel elk hun individuele keuze voor privaat onderwijs toelichten.

Tot slot spraken we met vertegenwoordigers én gebruikers van vier heel verschillende vormen van particulier betaald aanvullend onderwijs, ook wel schaduwonderwijs genoemd. Ook daarbij rijst steeds vaker de – ons inziens terechte – vraag of het reguliere basisonderwijs er op de lange termijn niet door geschaad of zelfs uitgehold wordt, maar de aanbieders voorzien wel in een behoefte van scholen en ouders en doen dat in sommige gevallen op een heel verantwoorde, zelfs idealistische manier.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens