Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Ambitieus kwaliteitsbeleid
Het thema van deze Kader Primair is: Ambitieus kwaliteitsbeleid

De onderwijsprestaties van leerlingen in het Nederlandse funderend onderwijs dalen op een aantal punten. Maar dit blijkt niet per se te betekenen dat ook de – veel bredere – onderwijskwaliteit achteruit gaat. De onderwijsinspectie legt uit wat het verschil is, onderwijspedagoog Gert Biesta en een groot Haags schoolbestuur analyseren mee. Wel signaleert de inspectie dat veel scholen tevreden lijken met de basiskwaliteit, “terwijl dat echt neerkomt op de minimumeisen die aan het onderwijs worden gesteld”. Tegelijkertijd ziet zij dat een grote groep schoolleiders meer wil bieden en daarin succes heeft. Kader Primair sprak drie schoolleiders die actief sturen op kwaliteit(sverbetering) over het waarom en hoe. “We stellen een ambitie vast op basis van onze populatie, en vertalen dat naar ons plan op schoolniveau.” En: “Bij alles wat we doen kijk ik of het bijdraagt aan onze doelen. Sommige dingen doen we dus niet.” Een collega: “Wij streven continu naar verbetering. Waarom zou je als school níet willen excelleren?” Tot slot gaan we in op de voordelen van onderzoeksmatig werkende scholen voor onder meer de onderwijskwaliteit. “Als je op basis van goed onderbouwde beslissingen je onderwijs steeds verbetert, kan het niet anders of daar worden je leerlingen beter van”, zegt een schoolleider van een ‘onderzoekende’ school. Hoe stimuleer je je team én leerlingen om een onderzoekende houding aan te nemen?

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens