Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Burgerschap en persoonlijke vorming
Het thema van deze Kader Primair is: Burgerschap en persoonlijke vorming

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke taak om deze gemeenschappelijke waarden over te brengen. In 2016 blijkt uit een internationaal onderzoek (International Civic and Citizenship Education Study) dat Nederlandse leerlingen minder kennis hebben dan leerlingen in omringende landen over de democratische samenleving, de onderliggende principes en toepassing ervan. Ook geven Nederlandse leerlingen aan minder goed een mening over een maatschappelijke kwestie te kunnen onderbouwen. Dit is voor minister Slob mede aanleiding om de invulling van burgerschapsonderwijs aan te scherpen. In De Staat van het Onderwijs signaleert ook de inspectie dit voorjaar dat scholen meer aandacht kunnen geven aan burgerschapscompetenties. Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ wordt na de zomer behandeld in de Tweede Kamer.

In dat voorstel staat onder meer dat de school een oefenplaats is waar leerlingen oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om te functioneren in de samenleving. Veel scholen doen dat al op een gerichte en planmatige manier. Bijvoorbeeld via debatteren, leerlingmediation of activiteiten met (oudere) wijkbewoners, blijkt uit drie portretjes.

Tot slot een reportage over leerlingparticipatie, en hoever je daarmee kunt gaan. Zo beslissen leerlingen van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk mee over de aanstelling van een nieuwe directeur. “Het vraagt een stukje lef, maar wij vinden persoonsvorming heel belangrijk.”

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens