Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Werkdruk
Het thema van deze Kader Primair is: Werkdruk

De hoge werkdruk in het primair onderwijs aanpakken: dat was het doel van het werkdrukakkoord dat de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, begin 2018 afsloten met de PO-Raad en het ministerie van OCW. Nu, ruim een jaar later, kunnen we vaststellen dat het werkt: de structurele middelen zijn voor het overgrote deel terechtgekomen waar het moest – bij de schoolteams – en de werkdruk is op veel scholen inderdaad merkbaar lager. Al blijft het voor velen een druppel op de gloeiende plaat. Minister Slob stelde daarom onlangs, onder druk van de vakbonden, ook de al toegezegde vervolggelden eerder beschikbaar. Zo weten schoolleiders eerder waar zij in financieel opzicht aan toe zijn en ontstaan extra kansen om de werkdruk nog volgend schooljaar verder te verlagen.

Waar hebben scholen de middelen het afgelopen schooljaar aan besteed? Bijvoorbeeld aan extra (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten, ict, administratieve ondersteuning en ondersteunende medewerkers zoals conciërges en eventmanagers. In dit thema de actuele stand van zaken onder schoolleiders naar aanleiding van een recente AVS-peiling over de gemaakte keuzes, wensen, effecten, knelpunten (zoals het lerarentekort) en tevredenheid.

Wat het doet met teamleden, ouders en leerlingen als er een extra teamlid rondloopt op school, laten we zien in het artikel over basisschool Charlois in Rotterdam. Daar is de nieuwe functie ‘eventmanager’ ingevuld door de energieke Claudina da Graça. We vroegen haar collega’s naar de ervaringen en hoorden alleen maar gejuich.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens