Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Leiderschap in 4D
Het thema van deze Kader Primair is: Leiderschap in 4D

Het schoolleidersvak is complex en kent vele dimensies. Leiderschap is de essentie. Leiderschap in 4D is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart in het NBC te Nieuwegein. Duidelijk leiderschap uit zich in een visie en heldere koers op weg naar de toekomst. Onderweg in het hier en nu omvat Dichtbij leiderschap een leergemeenschap waar leiders nauw betrokken zijn bij hun mensen en werkzaamheden. In een netwerk dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van Delend leiderschap. En Dynamisch leiderschap vraagt om continue verandering en aanpassing in een steeds veranderende setting. In dit themanummer belichten we vanuit de vier verschillende D’s onderdelen die jou kunnen inspireren en helpen bij je leiderschap. Zo vergt het duidelijk leiderschap als je bezig bent met een herbezinning op het concept school ten behoeve van toekomstgericht onderwijs. Een Brabants schoolbestuur besloot – over dichtbij leiderschap gesproken – op initiatief van twee GMR-ouders om gezamenlijk het werkklimaat kritischer onder de loep te nemen en te verbeteren. Hoe je gedrag van je team kunt veranderen met behulp van gamification, zoals elkaar meer feedback geven, op een andere manier samenwerken of vaardigheden verbeteren, vertelt specialist Antoon Sturkenboom in het kader van delend leiderschap. Tot slot illustreert een schoolleider van een ‘Jeelo-school’ dat je met dit dynamische onderwijs en dito leiderschap goed kunt inspelen op de steeds veranderende maatschappij.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens