Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Gelijke kansen
Het thema van deze Kader Primair is: Gelijke kansen

Het onderwijs zou alle leerlingen in principe gelijke kansen moeten bieden, maar kansenongelijkheid is toch al jaren een terugkerend issue in de sector. Recentelijk nog in de Staat van het Onderwijs van de inspectie. Ongelijkheid is een breed maatschappelijk probleem, dat in ons huidige onderwijssysteem niet zomaar even te fiksen is door alleen scholen. Waar staan we, wat werkt wel en wat niet, en hebben de initiatieven om gelijke kansen te creëren zin? Maakbaarheid kent immers ook grenzen… We vroegen het aan Inge de Wolf, projectleider en hoofdauteur van de Staat van het Onderwijs en onderwijssocioloog Paul Jungbluth. Programmaleider Monaïm Benrida van de Gelijke Kansen Alliantie, in 2016 op initiatief van het ministerie van OCW opgericht, geeft een update van het effect hiervan tot nu toe.

Dat leidinggevenden in het funderend onderwijs zich zeer verantwoordelijk voelen en zich extra inspannen voor het aanpakken van kansenongelijkheid, blijkt uit een rondgang langs enkele bevlogen en ondernemende collega’s. Voor een succesvolle aanpak is samenwerking met en inzet van andere partijen echter onontbeerlijk: ouders, andere sectoren, de gemeenschap, overheid. “Kansengelijkheid is een zoektocht. Het is vaak een kwestie van de lange adem om commitment te creëren, maar het lukt wel.”

Tot slot een kijkje in de wereld van het schaduwonderwijs en de invloed hiervan op kansenongelijkheid. Louise Elffers schreef er onlangs het boek ‘De bijlesgeneratie – opkomst van de onderwijscompetitie’ over. “Schaduwonderwijs mag geen voorwaarde worden om succesvol te zijn”, waarschuwt de onderwijskundige.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens