Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Wetenschap en techniek
Het thema van deze Kader Primair is: Wetenschap en techniek

Nederland heeft een snel groeiend gebrek aan technisch geschoold personeel. Terwijl in potentie bijna elk kind er belangstelling voor zou kúnnen hebben, blijkt uit het recente Bèta & TechMentality-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Platform Talent voor Technologie. Het is dus belangrijk om alle kinderen er al vroeg mee kennis te laten maken.

‘Techniekonderwijs verplicht op alle basisscholen in 2020’ was zes jaar geleden de ambitie van het Nationale Techniekpact dat drie ministeries sloten met onder andere onderwijsinstellingen, werkgevers en regio’s. Zo ver zijn we nog niet. Er zijn veel goede lokale en regionale initiatieven ontplooid, maar de vertaling naar landelijk beleid moet nog gemaakt worden, vertelt pactvoorzitter Thea Koster. Leerkrachten en schoolleiders – meestal zelf geen bèta’s – hoeven daarvoor geen vrees te hebben, stelt voormalig astronaut en ambassadeur André Kuipers. Je hoeft niet zelf expert te zijn, als je maar verwondering kunt opwekken.

Een van die mooie regionale projecten vormen de ‘leerecosystemen’ in Leiden en Amsterdam, waarin leerlingen buitenschools onderwezen en geïnspireerd worden door musea Naturalis en NEMO. Dat leverde gebiologeerde kinderen op, blijkt alleen al uit de prachtige foto’s.

Het ontwikkelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu diende afgelopen maand voorstellen en adviezen voor Wetenschap en Techniek in bij de minister. De teamleden zijn leerkrachten die uit eigen ervaring kunnen spreken. Dat doen zij ook in het openingsartikel hiernaast.

De visies zijn er, de bouwstenen ook. Nu de puzzel nog leggen. In de woorden van een van de ontwikkelteamleden: Daar hoeven schoolleiders niet voor op de politiek te wachten. Neem vooral zelf vast een voorschot.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens