Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Schoolleider, bestuur en toezicht
Het thema van deze Kader Primair is: Schoolleider, bestuur en toezicht

Scholengroepen zijn ingewikkelde organisaties. Goed besturen vergt een soepel samenspel tussen de professionals op de werkvloer, de bestuurders en de Raad van Toezicht. De schoolleider is de spil: lid van zowel het schoolteam als van de ‘bestuurlijke gemeenschap’, namens welke hij of zij de werkgeversrol vervult.

Een goede onderwijskwaliteit vereist dialoog tussen die spelers, betogen schoolbestuurder en voormalig hoofdinspecteur Primair Onderwijs Arnold Jonk, AVS-voorzitter Petra van Haren en voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. Een goede, wederkerige informatiestroom tussen ‘top’ en ‘werkvloer’ en een Raad van Toezicht die de randvoorwaarden controleert, dragen bij aan een goede uitvoering van beleid.

Sommige besturen staan gedeeld leiderschap voor: schoolleiders denken mee over de koers, committeren zich daaraan en vinden daarbinnen voldoende ruimte voor een eigen beleid. Maar het kan ook misgaan. Een schoolleider op een school met heftige problematiek heeft de steun nodig van het bestuur. Als die ontbreekt, is het een eenzaam bestaan. Dat blijkt uit het tweede thema-artikel, dat de verhouding tussen schoolleider en bestuur illustreert met persoonlijke ervaringen van drie schoolleiders.

In het voortgezet onderwijs, ten slotte, vervullen de team- of afdelingsleiders de rol van schoolleider. Zij sturen een team aan en worden op hun beurt aangestuurd door een managementteam, waarvan ze zelf vaak ook deel uitmaken. Ook een spilfunctie dus, maar wel een die van school tot school flink kan verschillen qua takenpakket en positionering.

Vertrouwen in elkaar, een voortdurende dialoog en voldoende beweegruimte voor de schoolleider: dat lijkt in elk geval het recept voor een goed bestuurlijk samenspel en goede onderwijskwaliteit.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens