Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Herwaardering beroepsgericht onderwijs
Het thema van deze Kader Primair is: Herwaardering beroepsgericht onderwijs

Een schooladvies voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs roept bij de betrokkenen niet altijd even enthousiaste reacties op. Ook maatschappijbreed heeft ‘het vmbo’ vaak een negatieve connotatie. Dat geldt helemaal voor de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) daarbinnen. “We moeten af van het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken kunt lezen. Daarmee doen we de doeners ernstig tekort”, aldus een vmbo-directeur.

Deze kentering lijkt gaande. Er is steeds meer waardering (ook financieel) voor – en behoefte aan – goedgeschoolde ambachtslieden, er wordt gediscussieerd over het vervangen van de term ‘laag opgeleid’ door ‘praktisch opgeleid’ en mbo’ers mogen zich tegenwoordig ook student noemen (er gaan zelfs stemmen op om een titel toe te kennen na het afstuderen). Bovendien mengen steeds meer scholen praktische en theoretische vakken, op alle niveaus.

Met deskundigen en schoolleiders kijken we naar de ontwikkelingen in het vmbo. Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar drie vmbo-scholen samen met de gemeente de succesvolle campagne ‘Trots op vmbo Apeldoorn’ startten. (Oud-)leerlingen vertellen waar ze trots op zijn. Ook (juist!) het primair onderwijs kan in de aanloop naar het schooladvies voor een vervolgopleiding van alles doen om de beeldvorming over het vmbo te kantelen. Bijvoorbeeld door goede en vroegtijdige voorlichting, gastlessen, een praktijkklas voor ‘doeners’ (in navolging van de plusklas) en samenwerken met het lokale bedrijfsleven. “Vaklieden zijn erg gewild en hebben een goed toekomstperspectief. Hoe gaan we dat beter uitleggen? Daarin zie ik een belangrijke taak voor ons”, zegt een groep 8-leerkracht.

Go vmbo dus. Of zoals een educatieve uitgeverij het verwoordt: verschrikkelijk mooi beroepsonderwijs!

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens