Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Coronacrisismanagement
Het thema van deze Kader Primair is: Coronacrisismanagement

Veel leerlingen, leraren en niet te vergeten ouders hebben er reikhalzend naar uitgekeken. En na de meivakantie is het dan zover: de scholen gaan weer open. Stap voor stap beweegt het onderwijs zich naar het ‘nieuwe normaal’, waarbij kinderen weer samen mogen leren.

De werkdruk is voor schoolleiders de afgelopen periode flink opgelopen. Schakelen tussen crisismanagement en het voorbereiden van formatie- en andere plannen voor volgend schooljaar, leidinggeven aan een team op afstand – inclusief razendsnelle digitale competentieontwikkeling – en zorgen dat er voeling gehouden wordt met alle leerlingen. Zeker voor schoolleiders in het speciaal onderwijs een pittige uitdaging. Conclusie na deze twee maanden: afstandsonderwijs is mogelijk, maar het directe contact met leerlingen is eigenlijk onvervangbaar. Dit geldt met stip voor de kwetsbare leerlingen. Scholen proberen zichtbaar en hoorbaar te zijn, eventueel samen met hulpverlenende instanties.

In verschillende Europese landen zijn of gaan scholen ook weer open; in Zweden zijn ze niet eens dicht geweest. In het buitenland is net als bij ons volop geëxperimenteerd met afstandsonderwijs en daar springen overheden eveneens bij als een gezin niet beschikt over de benodigde ict-apparatuur of internetverbinding. De verschillen zitten vooral in de (nood)opvang van kinderen. Collega’s uit Italië, Spanje, Slovenië en Finland geven een inkijkje.

En was onderwijs niet bij uitstek een sociaal gebeuren? Kinderen en jongeren missen hun klasgenoten, en vooral de minder sociale jongeren zullen hier last van krijgen, waarschuwen deskundigen. Nu scholen weer open gaan, is het belangrijk er een gezamenlijk moment van te maken. Een nieuw begin van het nieuwe normaal.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens