Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?


In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?

Auteur: AVS Helpdesk

In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?

De in de CAO PO 2013 opgenomen faciliteiten blijven onverminderd van kracht. Een schoolleider heeft, naast de bestaande scholingsbudgetten, recht op een professionaliseringsbudget van €2.000,- per jaar *. Dit budget wordt in overleg met de werkgever ingezet in de vorm van studieverlof en/of studiekostenvergoeding. Tevens kan dit budget worden besteed aan andere professionaliseringsactiviteiten. Het directielid kan in overleg met de werkgever het professionaliseringsbudget gedurende maximaal drie jaar sparen. Is het professionaliseringsbudget binnen vier jaar niet besteed dan zal dit worden toegevoegd aan het algemene scholingsbudget. In het jaarlijkse functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek worden de besteding van het scholingsbudget en de opgedane kennis en vaardigheden besproken.  De schoolleider dient ingeschreven te zijn in het Schoolleidersregister PO. De werkgever faciliteert dit door de registratiekosten te vergoeden.

* met ingang van de CAO PO 2016 – 2017 is het bedrag verhoogd naar € 3.000.

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018