Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Voor- en nadelen openbare en de niet-openbare procedure


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Voor- en nadelen openbare en de niet-openbare procedure

Wat zijn de voor- en nadelen van de openbare en de niet-openbare procedure?

Auteur: AVS Helpdesk

Antwoord
De openbare procedure heeft als voornaamste voordeel de tijdwinst ten opzichte van de niet-openbare procedure. Een nadeel van de openbare procedure is dat u alle offertes mee moet nemen in de beoordeling. Wanneer dit er veel zijn, betekent dit een grote werklast voor de beoordelaars van de offertes.

Deze procedure is dan ook bij uitstek geschikt voor eenvoudige (in de breedste zin van het woord) opdrachten. Bijvoorbeeld

· wanneer het gaat om standaardproducten;

· wanneer het opdrachten betreft die gering van omvang zijn;

· wanneer het aantal inschrijvers beperkt zal zijn;

· wanneer u weinig (specifieke) eisen stelt aan het bedrijf dat de opdracht moet uitvoeren;

· bij de keuze voor het gunningscriterium van de laagste prijs: zelfs een groot aantal  offertes kunt u dan vrij snel vergelijken.

De niet-openbare procedure heeft als voordeel dat de aanbesteding beter gestructureerd wordt door de twee fasen (selectie en gunning) na elkaar te laten plaatsvinden. De gunningsfase kan hierdoor worden vereenvoudigd. Enerzijds omdat u de selectie-eisen niet meer hoeft te toetsen, anderzijds omdat slechts een gering aantal offertes (van te voren door u vastgesteld) beoordeeld hoeft te worden.

Een nadeel van deze procedure is de langere doorlooptijd. Een ander nadeel is dat u de kans loopt in de selectiefase bedrijven uit te sluiten die wellicht een zeer goede offerte hadden kunnen aanbieden. Bij deze procedure, meer nog dan bij de andere, is het dan ook van belang om zorgvuldig uw selectie-eisen te kiezen.

De niet-openbare procedure is bijvoorbeeld geschikt bij opdrachten

· waarvoor speciale ervaring van bedrijven vereist is;

· waarbij verschil in kwaliteit tussen de marktpartijen is;

· wanneer u maatwerkoplossingen vraagt;

· als inzage in vertrouwelijke informatie nodig is, of informatie die u het liefst bij zo min mogelijk marktpartijen bekend maakt;

· als een bezichtiging of proefopstelling deel uitmaakt van de procedure;

· waarbij u zo min mogelijk tijd kwijt wilt zijn met het doornemen van offertes;

· waarbij leveranciers hoge kosten moeten maken voor het uitbrengen van een offerte.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009