Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?


Veel gestelde vragen - Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?

Auteur: AVS Helpdesk

Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?

Indien er incidenteel en in opdracht van de werkgever meer wordt gewerkt dan 40 uur per week (deeltijders naar rato), is er sprake van overwerk. Deze overwerkuren worden gecompenseerd in een periode tussen twee schoolvakanties. Het gaat dan om dezelfde periode als waarin de uren zijn opgebouwd. Lestijd wordt gecompenseerd in lestijd, tenzij anders wordt overeengekomen. 
Een tijdelijke urenuitbreiding is geen overwerk en hoeft zodoende ook niet te worden gecompenseerd. 

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 7 juli 2014