Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. onder schooltijd (oktober 2010)


Veel gestelde vragen - Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. onder schooltijd (oktober 2010)

Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er, haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?

Auteur: Jos Kooij

Artikel 41, lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. De vraag is echter of hieronder de activiteiten van een rt´er, fysiotherapeut, et cetera vallen. Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft van de medische of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen de activiteiten als vervangende activiteiten worden beschouwd en mag de leerling tijdens schooltijd aan de vervangende activiteiten meedoen. Leerlingen hebben recht op 1.000 uur onderwijs ( of varianten 880 uur/940 uur) en de inspectie zal altijd vragen naar deze onderwijstijd. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat erom dat er een alternatief wordt geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen. Logopedie tijdens de taallessen zou bijvoorbeeld mogelijk als vervanging kunnen gelden, maar daarbij rijst de vraag of de logopedist in dienst is van het bestuur of ingehuurd is. En of het bestuur beleid hierop gemaakt heeft. In die gevallen is het antwoord `ja´.

Het antwoord is `nee´ als de logopedist een zelfstandige is (niet aansprakelijk te stellen want hij of zij heeft geen bestuursaanstelling ) , dan zullen de activiteiten na schooltijd moeten plaatsvinden in de eigen praktijk van de therapeut.

Het is niet aan de ouders om te bepalen of hun zoon of dochter aan vervangende activiteiten voor de schoolactiviteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de directie van de school en is gebonden aan wet- en regelgeving.

Tot slot zijn er nog enkele bijkomende aandachtspunten:

o Heeft de school, of het bestuur, uitspraken gedaan over commercieel gebruik van het gebouw, over de inbreng van de commercie in het schoolactiviteitenplan?
o Is de gemeente op de hoogte in verband met onderhuur?
o Heeft de (G)MR met een en ander ingestemd?
o Als een leerling vrij wil hebben voor een middag of een dagdeel om onderzoek te doen, dan geldt genoemd wetsartikel niet.

Artikel 41 van de WPO geeft de directeur de bevoegdheid het verlof te verlenen. Omvat het meer dan tien dagen, dan is de leerplichtambtenaar degene die hierover moet beslissen. De directeur is niet vrij om een eigen invulling te geven aan `gewichtige omstandigheid´. Hij of zij moet uitgaan van dat wat de wetgever hierover heeft bepaald. Het enige dat de school zou kunnen doen, is in de schoolgids publiceren wat de beleidsregels omtrent verlof zijn.

Trefwoorden: Verzuimbeleid, Leerplicht, Schooltijden

Verschenen in Kader Primair 2 (2010-2011)

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010