Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Zitting directeur in medezeggenschapsraad


Veel gestelde vragen - Zitting directeur in medezeggenschapsraad

Auteur: Jan Stuijver

Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Geregeld krijgt de helpdesk van de AVS vragen over de medezeggenschap en de rol van schooldirecteuren hierin. Als u als directeur door het schoolbestuur gemandateerd bent om het gesprek namens het bestuur met de medezeggenschapsraad (MR) te voeren, kunt u géén lid zijn van de MR. U vervult dan namelijk een bestuurlijke rol. Voor lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ligt dit anders. U bent in de rol van werknemer vrij om zitting te hebben in de GMR. Het moet in het managementstatuut dan wel duidelijk zijn dat u geen mandaat heeft van het schoolbestuur om met de GMR overleg te voeren namens het bestuur.

Trefwoorden: Medezeggenschap

Verschenen in Kader Primair 7 (2013-2014)

Gepubliceerd op: 20 maart 2014