Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Wijzigingen in de termijnen van de WOPO


Veel gestelde vragen - Wijzigingen in de termijnen van de WOPO

Auteur: Harry van Soest

Is er sprake van wijzigingen in de termijnen van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?

De regeling voor de bovenwettelijke uitkeringen is per 1 januari 2014 overgedragen aan de sociale partners (vakbonden en PO-Raad). In de verlengde CAO PO 2013 is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) opgenomen in bijlage XVI. De juristen van de AVS krijgen bij het afsluiten van een vaststellingsof beëindigingsovereenkomst van sommige andere juristen van de tegenpartij te horen dat er haast gemaakt moet worden, omdat  de WOPO gaat veranderen. Vaak wordt daarbij de datum 1 juli 2014 genoemd.

Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe, moderne cao voor het primair onderwijs. Eventuele wijzigingen in de WOPO zijn nog niet in het geding als het gaat om de bovenwettelijke uitkeringen. Er wordt wel gekeken of eventuele reparatie tot de mogelijkheden behoort, voor wat betreft de duur tot de AOWgerechtigde leeftijd.

Verschenen in Kader Primair 10 (2013-2014)

Gepubliceerd op: 17 juni 2014