Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Werkverdelingsplan


Veel gestelde vragen - Werkverdelingsplan

Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

Auteur: Harry van Soest

In het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018-2019 van 2 juli 2018 is bepaald dat op 1 augustus 2019 een nieuw Hoofdstuk 2 over het werkverdelingsplan in werking zou treden. Een concepttekst voor een nieuw Hoofdstuk 2 is opgenomen in Bijlage XXI van de CAO PO 2018. Vervolgens is vanuit de sociale partners niets meer vernomen. De vraag is of Hoofdstuk 2 daadwerkelijk in werking gaat treden of dat er sprake is van uitstel.
Op 1 augustus 2019 is het werkverdelingsplan van kracht. Inmiddels is dat inderdaad via een aanpassing in de CAO PO 2018-2019 vastgelegd. Per 1 augustus 2019 treedt dan ook het nieuwe Hoofdstuk p2 in werking en vervangt het huidige Hoofdstuk 2. De wijzigingen betreffen de omschrijving van de jaartaak en de normbetrekking/arbeidsduur. Deze worden van elkaar gescheiden. Per 1-8-2019 geldt voor de jaartaak: een taak van 1.659 uur bij een voltijd­betrekking per jaar. Voor de normbetrekking/arbeidsduur geldt: de betrekking of de betrekkingen waarvan de formele arbeidsduur 40 uur per week is en de werktijdfactor 1,000.

Trefwoorden: CAO PO 2018-2019

Verschenen in Kader Primair 8 (2018-2019)

Gepubliceerd op: 5 april 2019