Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Werkverdelingsplan


Veel gestelde vragen - Werkverdelingsplan

Auteur: Harry van Soest

Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

Op 1 augustus 2019 is het werkverdelingsplan van kracht. Dat is in de CAO PO 2018-2019 (versie maart 2019) vastgelegd.

De AVS heeft voor schoolleiders een handreiking werkverdelingsplan gemaakt. De handreiking biedt informatie over de cao-artikelen en geeft stap voor stap weer hoe te komen tot een werkverdelingsplan voor de school. In de handreiking is een voorbeeld werkverdelingsplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies voor het creëren van draagvlak in het team.

De vakbonden - waaronder de AVS - en de PO-Raad hebben tevens een infographic laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO. De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk. Lees meer in het artikel "Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic".

Trefwoorden: CAO PO 2018-2019, Werkverdelingsplan

Verschenen in Kader Primair 8 (2018-2019)

BijlageGrootte
PDF icon Handreiking Werkverdelingsplan (versie april 2019)903.12 KB
PDF icon Infographic Werkverdeling922.22 KB


Gepubliceerd op: 6 mei 2019