Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?


Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?

Auteur: AVS Helpdesk

Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?

Startende leraren (tot schaal LA4/LB4 * of in het speciaal (basis)onderwijs tot LB4/LC4**) krijgen een extra budget van 40 uur per jaar (deeltijders naar rato). Het ligt niet voor de hand dat starters direct in de LB schaal worden ingeschaald als zij nog niet basisbekwaam zijn (LC in het speciaal onderwijs). Er worden afspraken gemaakt over de inzet van dit budget. Het bijzondere budget voor startende leerkrachten kan niet opgespaard worden of ingezet worden voor vrij opneembaar verlof. 

*   per 1 september 2018: L10.4/L11.4
** per 1 september 2018: L11.4/L12.4

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018