Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Verdiscontering van de bindingstoelage


Veel gestelde vragen - Verdiscontering van de bindingstoelage

Auteur: Harry van Soest

Hoe zit het met de verdiscontering van de bindingstoelage?

De bindingstoelage is verdisconteerd voor een grotere groep medewerkers binnen de directie-schalen en OOP-9 schaal, dan voor alleen diegene die er op basis van artikel 6.14 recht op hadden. Op sectorniveau is het effect op de loonkosten hiervan te verwaarlozen.

Trefwoorden: Salaris, CAO PO 2018-2019

Gepubliceerd op: 25 juni 2018