Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte


Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte

Auteur: Jan Stuijver

Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?

In de CAO PO 2016–2017 is bepaald dat iedere werknemer recht heeft op 428 uur vakantieverlof per jaar (artikel 8.1.lid 1). Voor deeltijders geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouderschapsverlof bouwen werknemers vakantie-uren op. De opbouw van het vakantieverlof vindt plaats van 1 oktober tot 1 oktober (artikel 8.1 lid 2a.). Het vakantieverlof dat niet gebruikt is in een jaar wordt meegenomen naar het volgende jaar.
Als een werknemer in een jaar 160 uren vakantieverlof heeft genoten, is het wettelijk minimum bereikt. Als een werknemer door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft gehad, heeft hij of zij recht op (het restant) van het wettelijk minimum (artikel 8.1 lid 3 en 4).

Trefwoorden: Zwangerschapsverlof, Ouderschapsverlof, Vakantieregeling, CAO PO 2016-2017

Verschenen in Kader Primair 3 (2016-2017)

Gepubliceerd op: 27 oktober 2016