Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Vakantieregeling in nieuwe CAO PO


Veel gestelde vragen - Vakantieregeling in nieuwe CAO PO

Auteur: Jan Stuijver

Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?

In het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO is het aantal uren vakantieverlof gedefinieerd voor alle medewerkers. Voor iedere medewerker is er bij een fulltime aanstelling 428 uur vakantieverlof, oftewel 10,7 weken op jaarbasis (deeltijders naar rato). Dit verlof betreft de vakanties en de vrije dagen. Algemeen erkende feestdagen zijn (CAO PO artikel 1.1. Algemene Termijnenwet):

• Nieuwjaarsdag
• Eerste en Tweede Kerstdag
• Tweede Paasdag
• Hemelvaartsdag
• Tweede Pinksterdag
• Koningsdag
• 5 mei, nationale feestdag (eens in de vijf jaar)

In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. De schoolvakanties zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. De zomer-, kerst- en meivakantie zijn wettelijk voorgeschreven vakanties. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdata (zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/schoolvakanties-2014-2015). De werknemer geniet vakantieverlof gedurende de schoolvakanties. Als de werknemer minder of meer uren beschikbaar heeft ten opzichte van de schoolvakanties, dan worden die uren in overleg op een ander tijdstip ingezet of opgenomen. De werkgever maakt vóór de zomervakantie afspraken met de medewerkers over de inzet van de vakantieverlofdagen.

Trefwoorden: CAO PO, CAO 2014, Verlof, Vakantieregeling

Verschenen in Kader Primair 3 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 31 oktober 2014