Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Staking en regels bevoegd gezag


Veel gestelde vragen - Staking en regels bevoegd gezag

Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

Auteur: AVS Helpdesk

Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

Trefwoorden: Staking

Gepubliceerd op: 27 september 2019