Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Sociale Zekerheid - arbeidstherapeutische basis


Veel gestelde vragen - Sociale Zekerheid - arbeidstherapeutische basis

Auteur: AVS Helpdesk

Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?

In het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) is de definitie "arbeidstherapeutische basis" aangescherpt.
Formeel blijft sprake van ziekteverlof. Het begrip is aangepast aan de definitie van de UWV. Op basis van die uitgangspunten moeten de activiteiten, die iemand uitvoert op arbeidstherapeutische basis, aan de volgende eisen voldoen:
1. de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
2. de periode mag niet langer dan zes weken zijn;
3. de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
4. het mag geen bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven;
5. het moet een gecreëerde functie zijn;
6. er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
7. de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan.

Het gaat, kort samengevat, om activiteiten zonder loonwaarde die over een beperkte periode plaatsvinden.

 

Trefwoorden: WAO en WIA, Verzuim en Arbozaken

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009