Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Schooltijden - voor het 4de jaar naar school


Schooltijden - voor het 4de jaar naar school

Auteur: AVS Helpdesk

Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?

In de periode van de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan de school kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen, dus dit kunnen ook 10 dagdelen zijn, toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet. Zij tellen dus niet mee op een teldatum van een school.

Trefwoorden: Schooltijden, Leerplicht

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009