Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Schooltijden - andere indeling


Veel gestelde vragen - Schooltijden - andere indeling

Auteur: AVS Helpdesk

Wanneer kan een school overstappen naar een andere indeling van de schooltijden?

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden.Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden.

Trefwoorden: Schooltijden

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009