Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Regeling vaststelling impulsgebieden


Veel gestelde vragen - Regeling vaststelling impulsgebieden

Auteur: AVS Helpdesk

Wat is het doel van deze regeling?

Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden een aantal postcodegebieden aangewezen als impulsgebieden op basis van artikel 28a van het Besluit bekostiging WPO. In de regeling 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 is vastgehouden aan deze postcodegebieden om te voorkomen dat herverdeeleffecten optreden voorafgaand aan de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent dat scholen die nu in een impulsgebied staan, ook na 1 augustus 2017 in een impulsgebied staan, als zij het onderwijs op dezelfde locatie continueren.

De postcodegebieden zijn vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2008 van het SCP/CBS. Dit zijn de gebieden waar zich een combinatie van factoren voordoet, zoals hoge werkloosheid en veel lage inkomens, die een rol spelen in het ontstaan van onderwijsachterstanden. Door een gerichte inzet van middelen in deze impulsgebieden kan een meer effectieve aanpak worden bereikt van onderwijsachterstanden.

Nieuwe bekostigingssystematiek

Op basis van de meest recente teldatum waarop de gewichtenleerlingen nog opgegeven zijn door scholen, wordt de oude systematiek toegepast, als startpunt van de overgangsregeling. Dit betekent dat op basis van teldatum 1 oktober 2018 de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden van een school wordt berekend volgens de oude systematiek. Tijdens alle jaren van de overgangsregeling wordt van dit bedrag uitgegaan. Het nieuwe bedrag wordt dus vergeleken met het bedrag dat een school zou hebben ontvangen in schooljaar 2019–2020 op basis van de gewichtenregeling en de impulsregeling. Vervolgens wordt het bedrag voor aanvullende bekostiging voor het betreffende schooljaar op basis van de huidige systematiek, zoals in het voorliggende besluit is geregeld, vermeerderd of verminderd met het verschil tussen beide bedragen met een afnemend percentage over de jaren.

Trefwoorden: Financiën

BijlageGrootte
PDF icon Regeling impulsgebieden 2017-2018 t/m 202-2021527.86 KB
PDF icon Wijziging bekostigingsbesluit WPO142.14 KB


Gepubliceerd op: 24 oktober 2018