Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Proeftijd - overeenkomst bij eerste indiensttreding


Veel gestelde vragen - Proeftijd - overeenkomst bij eerste indiensttreding

Kan een proeftijd overeengekomen worden bij een eerste indiensttreding bij het bijzonder onderwijs?

Auteur: AVS Helpdesk

Ja, bij het bijzonder onderwijs kan een proeftijd van maximaal 2 maanden worden overeengekomen bij een eerste indiensttreding voor onbepaalde tijd. Dit is niet mogelijk met een tijdelijk dienstverband. Daar geldt geen proeftijd, zoals bedoeld in art. 7.652jo.Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer zonder opzeggingstermijn opzeggen. Dit is geregeld in artikel 8.a.2 lid 8 van de CAO VO. Hierin staat duidelijk vermeld dat bij een eerste indiensttreding direct voor onbepaalde tijd schriftelijk een proeftijd van maximaal 2 maanden kan worden overeengekomen als bedoeld in art. 7: 652jo. Van het Burgerlijk Wetboek. Tijdens deze proeftijd kan het dienstverband door zowel werkgever als werknemer conform het bepaalde in artikel 7: 676 van het BW zonder opzeggingstermijn worden opgezegd. In bijlage 1a Akte van Benoeming van de CAO VO staat een voorbeeldakte opgenomen.

Werknemers met een onderwijsgevende functie die niet in het bezit zijn van een wettelijke bevoegdheid kunnen nooit benoemd worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Ook als zij na 3 jaar (nog) niet de bevoegdheid hebben behaald, blijven zij voor bepaalde tijd in dienst. De tijdelijkheid staat vermeld in artikel. 8.a.2, lid 1 van de CAO VO. Hierin wordt duidelijk vermeld dat een dienstverband voor bepaalde tijd in elk geval wordt overeengekomen wanneer de werknemer met een onderwijsgevende functie geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit. In de leden 6 en 7 van artikel 8.2.a wordt ook lid 1 niet betrokken. Een werknemer kan dus langer dan 3 jaar onbevoegd zijn. Echter zowel werkgever als werknemer hebben de plicht om te zorgen dat de werknemer zo spoedig mogelijk bevoegd en bekwaam wordt. 

Gepubliceerd op: 10 augustus 2009