Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf)


Medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf)

Auteur: Harry van Soest

Wanneer plaats je een medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf )?

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ontslag- en werkgelegenheidsbeleid.

Ontslagbeleid
Als bij het opstellen van het (bestuurs)formatieplan voor het volgend schooljaar op grond van het aantal leerlingen geconstateerd wordt dat er niet voldoende formatieve ruimte beschikbaar is, dan moet in het (bestuurs)formatieplan worden aangegeven hoeveel formatie in het rddf wordt geplaatst. Het betreft dan de formatie, niet de personen.

Omdat in de CAO-PO 2013 is bepaald, dat het (bestuurs)formatieplan vóór 1 mei aan de geleding personeel van de (G)MR moet worden voorgelegd, dient op deze datum bekend te zijn hoeveel formatie in de rddf wordt geplaatst.

Vóór de ingangsdatum van de zomervakantiemoet het personeelslid schriftelijk en aangetekend op de hoogte gesteld worden dat hij/zij in het rddf is geplaatst gedurende het volgende schooljaar. Het rddf kan alleen de gehele formatieplaats omvatten. Plaatsing in het rddf gebeurt op basis van de diensttijd en de eventuele geldende afvloeiingsregeling en -protocollen van 31 juli 2006 of eerder. Verder is Bijlage III van de CAO-PO van toepassing. Werkgelegenheidsbeleid

Als het bestuur werkgelegenheidsbeleid voert, dan geldt een werkgelegenheidsgarantie van twee jaar. Als de werkgelegenheid niet meer te garanderen is, dan moet het bestuur Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voeren. In overleg met de vakcentrales wordt dan gekeken welke maatregelen te treffen zijn.

Bij de gedwongen fase is rddf-plaatsing aan de orde. De CAO-PO schrijft in Bijlage III voor dat ontslag in verband met de opheffing van de betrekking niet eerder kan plaatsvinden dan nadat de functie – en de daarin benoemde of aangestelde werknemer – gedurende een heel schooljaar in het rddf is geplaatst. Er wordt in deze bijlage geen onderscheid gemaakt tussen ontslag- en werkgelegenheidsbeleid en de bepaling is voor beide situaties geldend.

Binnen het DGO wordt bepaald welke functies in het rddf geplaatst gaan worden en welke criteria hierbij gelden.

NB: er is verwarring ontstaan over het feit dat de tekst van artikel 2.8 van de CAO-PO 2009 is toegevoegd aan artikel 10.4, lid 6, van de CAO-PO 2013. De toevoeging betreft echter alleen een praktische, en geen inhoudelijke wijziging.

Trefwoorden: Formatie

Verschenen in Kader Primair 8 (2012-2013)

Gepubliceerd op: 15 april 2013