Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Levensloopregeling - verschil met spaarverlof en spaarloon


Veel gestelde vragen - Levensloopregeling - verschil met spaarverlof en spaarloon

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen spaarverlof, levensloop en spaarloon?

Auteur: AVS Helpdesk

 

Spaarverlof
Levensloop
Spaarloon
Geen recht van de werknemer, zie bepalingen in de cao
Recht van de werknemer
Recht van de werknemer
Brutoloon blijft hetzelfde
Brutoloon blijft hetzelfde
Brutoloon voor de vaststelling van een eventuele uitkering neemt af
Alleen op grond van art. 2.1 van de cao po kan er nog gespaard worden met een maximaal aantal uren per jaar
Maximaal 12% van het bruto-jaarloon kan gespaard worden
Maximaal EUR 613 per jaar kan er gespaard worden
Uitsluitend tijd voor tijd sparen
Spaarrekening en levensloopverzekering
Spaarrekening
Maximaal 1572 uur sparen die opgebouwd wordt in 12 jaar
Maximum tegoed van 210% van het jaarinkomen
Geen grens aan maximum tegoed
Opnemen voor verlof
Opnemen voor verlof en/of extra pensioenopbouw
Opnemen voor bv. Levensverzekering, eigen huis, kinderopvang. Na 4 jaar sparen valt dit bedrag vrij
Deeltijdverlof en combinaties van ander verlof mogelijk voor 50% op weekbasis
(deeltijd)verlof en combinaties met ander verlof mogelijk voor 50% op weekbasis
n.v.t.
Verlof voor maximaal 50% op weekbasis voor de ingangsdatum van het pensioen
Verlof direct voorafgaand aan het pensioen is mogelijk
N.v.t.
Geen extra heffingskortingen.
Levensloopverlofkorting  max. EUR 195 (stand 2009) per gespaard jaar
Belastingvrij voor werknemer (fiscaal voordeel  max. 318 per jaar). Werkgever dient een eindheffing van 25% te betalen
Tijd voor tijd
Geen loonbelasting over inleg. Wel over opname tegoed. Wel afdracht werknemerspremie over inleg
N.v.t.
Tijdens verlofperiode krijgt de werknemer gewoon salaris en vinden de normale inhoudingen plaats
Tijdens verlofperiode betaalt de werknemer het eerste jaar zowel het werknemers- als het werkgeversdeel pensioenpremie. Daarna bij vrijwillige opbouw een individuele premie (ca. 30%)
N.v.t.
 

 

Trefwoorden: Levensloop en FPU

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009