Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Levensloopregeling - ouderschapsverlof


Veel gestelde vragen - Levensloopregeling - ouderschapsverlof

Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de levensloopregeling?

Auteur: AVS Helpdesk

Nee, deze verplichting is met ingang van 1 januari 2009 vervallen. Werknemers krijgen op grond van artikelen 15.7 en 15.8 van de CAO VO het salaris voor 55% doorbetaald en bij de Belastingdienst kan ouderschapsverlofkorting aangevraagd worden.Deze korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan het verschil tussen het belastbare loon in het jaar waarin u ouderschapsverlof opneemt en het belastbare loon van het jaar daarvoor. Per verlofuur is de ouderschapsverlofkorting in 2009 maximaal 3,99 euro.

Trefwoorden: Levensloop en FPU

Gepubliceerd op: 10 augustus 2009