Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Lerarenbeurs - bedragen


Veel gestelde vragen - Lerarenbeurs - bedragen

Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?

Auteur: AVS Helpdesk

De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen -eventueel vooraf gegaan door een premaster of schakelprogramma- kan bestaan uit een beurs voor:

  • collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de opleiding met een maximum van 3 jaar tot een maximum van EUR 3500,- per opleiding of jaar
  • Studiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeld
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeld
  • studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur (per 1-8-2009: EUR 32,25 voor het basisonderwijs; EUR 34,23 voor het speciaal (voortgezet) onderwijs en EUR 34,83 voor het voortgezet onderwijs) met een maximum van 160 klokuren van per jaar bij een volledige betrekkingsomvang (1659 uur). Bij een deeltijdbetrekking wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar rato van de aanstellingsomvang.

 Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk.

De lerarenbeurs voor korte opleidingen bestaat uit:

  • cursusgeld: de werkelijke cursusgeldkosten tot een maximum van EUR 3500,-
  • studiemiddelen: 10% van het bedrag voor cursusgeld
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor cursusgeld.

Het bedrag voor studiemiddelen en reiskosten is voor iedereen een vast percentage van 20% van de vergoeding voor het cursusgeld en kan niet worden verhoogd. Men hoeft geen bewijs te overleggen van de gemaakte kosten voor studiemiddelen en reiskosten.

 

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009