Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Leerplicht - vakanties


Veel gestelde vragen - Leerplicht - vakanties

Auteur: AVS Helpdesk

Mag de school een leerling buiten de schoolvakanties vrij geven?

Dit is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan worden aan alle 3 de volgende voorwaarden, kan de schoolleider (en dus niet de leerplichtambtenaar) extra vakantie toestaan:

1. als tenminste 1 van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de horeca

en

2. als het gezin in geen van de andere schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan, dus ook niet in de voorjaars-, mei-, kerst- en zomervakantie

en

3. de extra vakantie niet valt in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.

De extra vakantie mag nooit langer dan 10 dagen zijn.

Trefwoorden: Leerplicht

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009