Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Leerlingen naar school voor vierde jaar


Veel gestelde vragen - Leerlingen naar school voor vierde jaar

Auteur: Paul van Lent

Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school?

De laatste tijd wordt aan de AVS Helpdesk steeds vaker de vraag gesteld of leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school mogen. Ouders hebben hiervoor uiteenlopende redenen, zoals: ‘Mijn kind is er zo aan toe’, ‘Ze vervelen zich thuis’ of ‘Het scheelt zoveel in de kosten voor kinderopvang’.

Elke school moet zich echter houden aan het naleven van de toelatingsleeftijd, die is opgenomen in artikel 39 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). In dit artikel staat het volgende: “Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Inschrijving vindt plaats ten minste een maal per maand.”

Ook geeft dit artikel duidelijkheid over de periode voorafgaand aan de vierde verjaardag van elk kind. In de periode van de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de leeftijd van vier jaar kan de school kinderen gedurende ten hoogste vijf dagen toelaten. Dit mogen ook tien dagdelen zijn. Scholen zijn niet verplicht hieraan mee te werken. Deze kinderen zijn namelijk geen leerlingen in de zin van de wet en tellen bijvoorbeeld ook niet mee voor de teldatum.

Intussen biedt de WPO door een wetswijziging (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) de ruimte voor het experimenteren met de toelating van driejarigen. Dat is momenteel voorbehouden aan die scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het ministerie van OCW.

Trefwoorden: Leerplicht

Verschenen in Kader Primair 8 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 19 april 2012