Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Kaderbesluit rechtspositie - vorm


Veel gestelde vragen - Kaderbesluit rechtspositie - vorm

Hoe ziet het Kaderbesluit rechtspositie PO er uit?

Auteur: AVS Helpdesk

Met ingang van 1 augustus 2006 geldt het Kaderbesluit rechtspositie PO.
Begin oktober 2006 is het besluit in het Staatsblad (nr. 439) gepubliceerd.

Het Kaderbesluit rechtspositie PO bevat de primaire arbeidsvoorwaarden voor de scholen uit het primair onderwijs.

De bepalingen die in het Kaderbesluit rechtspositie PO worden opgenomen zijn:

 1. begripsbepalingen: deze geven aan dat alle scholen voor primair onderwijs hier onder vallen;
 2. algemene arbeidsduur van 1659 uur per jaar bij een normbetrekking;
 3. formatievaststelling: de werkgever dient het geheel van functies in aantallen en niveaus voor de werknemers aan te geven en stelt voor elke functie een salarisschaal vast;
 4. uitgangspunten functiewaarderingssysteem: uitgangspunten van de op 31 juli 2006 geldende functiestructuur en beloningsverhoudingen. Beloningsplafond wordt vastgesteld op maximum van functieschaal DE;
 5. functiebeloning: werkgever is door de invoering van de lumpsum ook zelf verantwoordelijk voor de vaststelling van het salaris van zijn werknemers. Ook geeft dit artikel aan dat een werknemer in 2 onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie benoemd/aangesteld kan worden, indien het verschil tussen deze 2 functies meer dan 3 schalen bedraagt. Voor werknemers die een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% hebben, geldt het verschil van meer dan 3 schalen in 2 functies niet;
 6. vervallen per 1 januari 2008, omdat er vanaf deze datum geen jeugdschalen meer zijn´;
 7. toelage minimumloon: toelage voor werknemers die minder verdienen dan het minimumloon bij een normbetrekking;
 8. algemene wijzigingen salarissen: in de bijlagen worden alles salarisschalen en de algemene salarismaatregelen verwerkt;
 9. vaststelling vakantie-uitkering van 8%; 
 10. structurele eindejaarsuitkering;
 11. eenmalige uitkering;
 12. inkomenstoelage;
 13. specifieke eindejaarsuitkering voor onderwijsondersteunend personeel;
 14. citeertitel: geeft de officiële naam aan.

Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC is met ingang van 1 augustus 2006 bijna volledig vervallen. Alleen hoofdstuk 3, waarin de bepalingen staan met betrekking tot de commissies van beroep in het bijzonder onderwijs blijft bestaan. Het gaat hier om de artikelen 236 t/m 252.

Alle andere bepalingen zijn opgenomen in de CAO PO of in het Kaderbesluit Rechtspositie PO, zoals hierboven staat vermeld.

U kunt het Kaderbesluit rechtspositie PO downloaden via: http://www.overheid/, wet- en regelgeving, dan Kaderbesluit Rechtspositie PO intypen.

 

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009