Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Instandhouding - verschil in bekostiging


Veel gestelde vragen - Instandhouding - verschil in bekostiging

Auteur: Harry van Soest

Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?

Allereerst speelt de vraag of het mogelijk is een kleine school in stand te houden. Het kan zijn dat de noodzaak tot fusie aanwezig is, bijvoorbeeld in verband met de opheffingsnorm (derde jaar onder de norm op de teldatum) of derde keer met het stempel zeer zwak. Het negatieve verschil ontstaat, doordat bij kleine scholen de directie en de huisvesting per school worden bekostigd. Bij fusie wordt maar één keer de directietoeslag en één keer de vaste voet vergoed door het ministerie van OCW.

Eerst enige kerngetallen:

Vergoeding formatieplaats:
PO: € 57.058,12
SO: € 60.024,98

Toeslag directie:
PO: € 17.546,85/€ 32.033,70
SO: € 18.192,09/€ 33.463,18

Huisvesting per school, vaste voet bij:
2 lokalen € 18.433
3 lokalen € 23.717
4 lokalen € 30.541
5 lokalen € 36.485
6 lokalen € 40.448

Vergoeding per lokaal: € 4.623

Voorbeeld:
Wat is het verschil voor een bestuur om een school met zestig leerlingen en een school met negentig leerlingen te fuseren? Het betreft hier een willekeurig voorbeeld met een globale berekeningswijze.
Getallen kunnen in de praktijk verschillen.

Personeel:
2 x volle formatie
2 x directietoeslag
2 x convenant schoolleiding (< 195 leerlingen): € 4.946
2 x kleine scholentoeslag: € 11.161,60 -/- aantal leerlingen x € 76,99

Materieel:
2 x vaste voet

Fusieschool 150 leerlingen:
1 x vaste voet
1 x directietoeslag
1 x convenantsgelden

Verschil:
personeel: -/- € 160.758
materieel: -/- € 13.810

Trefwoorden: Materiële instandhouding, Fusie, Huisvesting

Verschenen in Kader Primair 10 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 21 juni 2012