Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen


Inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen

Auteur: Harry van Soest

Hoe is de inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen geregeld?

In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en de Govak-middelen.
De vergoeding voor deze middelen werd tot 1 januari 2018 rechtstreeks door het ministerie vergoed aan de Stichting Financiering Structureel Vakbondsverlof Onderwijs (SFSVO) en de Stichting Arbeidsmarktplatform primair onderwijs (Appo).
Per 1 januari 2018 worden de gelden voor genoemde middelen door het ministerie van OCW gestort in de lumpsumvergoeding en is het aan genoemde instellingen de taak deze gelden te innen.
Om een en ander te realiseren is de kop-cao Arbeidsmarktmiddelen po en G.O. en Vakbondsfaciliteiten afgesloten. Deze kop-cao is in februari 2019 geactualiseerd.
Aan het APG is de opdracht verstrekt deze middelen te innen.

De kop-cao Arbeidsmarktmiddelen po en G.O. en Vakbondsfaciliteiten is hieronder te downloaden.

Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden

BijlageGrootte
PDF icon CAO Arbeidsmarktmiddelen po en GO en Vakbondsfaciliteiten 2018-2023 (feb 2019)161.95 KB


Gepubliceerd op: 30 april 2020