Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?


Veel gestelde vragen - Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?

Leidinggevenden en het team maken afspraken over de overige werkzaamheden die binnen de school zullen worden uitgevoerd. Ook maken zij afspraken over de wijze waarop beschikbare uren van de volledige formatie, inclusief vakleerkrachten en OOP, over deze werkzaamheden worden verdeeld. De PMR heeft instemmingsrecht op deze afspraken. 
Elk jaar (vanaf 2015) wordt voor de zomervakantie met individuele werknemers besproken wat hun werkdagen zijn en welke dagen zij voor les- en werkuren worden ingeroosterd. Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming, wordt het inzetbaarheidsschema uit de CAO gehanteerd. Ook wordt dan bepaald welke werkzaamheden door de individuele werknemers worden uitgevoerd.

Door invoering van een nieuw Hoofdstuk 2, het werkverdelingsplan, komt het onderscheid in modellen per 1 augustus 2019 te vervallen.

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018