Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - lumpsum


Veel gestelde vragen - Groeiregeling - lumpsum

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe ziet de groeiregeling er onder de lumpsum uit?

De groeiregeling voor basisscholen is omgezet naar de lumpsumbekostiging. De essentie
van de regeling is gelijk gebleven, alleen wordt nu niet meer in fre's gerekend, maar in geld.
De groeiregeling voor de invoering van de lumpsum ging uit van de toekenning van 8,72 fre per leerling (groepsformatie 8,28 fre, plus taakrealisatie 0,44 fre). Omgerekend in fulltime eenheden (functie schaal LA) wordt dit 0,0487 fte per leerling, rekenkundig afgerond op vier cijfers achter de komma.
Deze groeiregeling geldt wanneer het aantal leerlingen op de eerste dag van de maand met tenminste 13 is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op de teldatum, verhoogd met 3% en afgerond op een geheel getal naar beneden.

Na deze eerste keer groei kan er opnieuw sprake zijn van groei en toepassing van de groeiregeling, en dan geldt dat het aantal leerlingen tenminste 13 leerlingen hoger moet zijn dan het aantal leerlingen op grond waarvan de laatste keer de groeiregeling is toegepast.

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009