Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - aanvullende formatie


Groeiregeling - aanvullende formatie

Auteur: AVS Helpdesk

Op de 1e schooldag heb ik recht op de groeiregeling. Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor aanvullende formatie?

U krijgt aanvullende bekostiging met ingang van 1 augustus. Ook als de eerste schooldag pas 7 september is, dient u alle ingeschreven leerlingen op 7 september te tellen om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging vanaf 1 augustus. U kunt op de eerste schooldag een verzoek om aanvullende bekostiging indienen. Valt de eerste schooldag in september, dan vervalt de mogelijkheid om 1 september als teldatum te hanteren.

U dient  telformulier CFI 59074 z.s.m. op te sturen, maar dit dient binnen 4 weken na deze datum door CFI ontvangen te zijn. Andere groeidata zijn altijd de eerste van de maand in de periode 1 september (als de eerste schooldag in augustus was) tot en met 1 april. Op de eerste dag van de maand dient geteld te worden. Valt deze dag in het weekend, dan dient men op de maandag te tellen. Dus indien de school op 9 november 2009 zou voldoen aan de groeiregeling, dan mag er niet op 9 november 2009 gekeken worden, maar pas op 1 december 2009. Voldoet men op dat moment niet, dan heeft men geen recht op de groeiregeling. Voldoet men op 1 december wel, dan gaat de aanvullende bekostiging in op 1 december 2009.

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009