Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Fietsprivéregeling


Fietsprivéregeling

Auteur: AVS Helpdesk

Wat is er geregeld over de fietsprivéregeling?

In artikel 8.7 CAO PO 2018 – 2019 is bepaald dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt deel te nemen aan een fietsprivéregeling.

De fietsprivéregeling kan onder de werkkostenregeling vallen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen voor de aanschafprijs (€ 749 per fiets) en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen (€ 82 per kalenderjaar). Eventueel kan een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoed of verstrekt worden zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets.

De werkgever mag nu dus zelf bepalen welk bedrag hij maximaal laat verrekenen. Hierbij is hij wel gebonden aan de forfaitaire ruimte. De forfaitaire ruimte bestaat  Deze ruimte is 1.2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie,. Dat is dus 1.2% van alle brutolonen uit de gehele organisatie bij elkaar opgeteld.

Trefwoorden: CAO PO 2018-2019

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018