Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO


Exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe zijn de exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO geregeld?

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 30 augustus 2018 de Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2018 en 2019 gepubliceerd.

Deze bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs en worden elk jaar geactualiseerd. Anders dan voorheen worden de regelingen niet langer jaarlijks integraal opnieuw vastgesteld. Door de regelingen gezamenlijk te wijzigen blijven de uitvoeringslasten beperkt, terwijl het makkelijker wordt om in andere regelingen te verwijzen naar de Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl, die nu immers in naam gelijk blijven.

Trefwoorden: Financiën

BijlageGrootte
PDF icon Vaststelling bedragen gemiddelde personeelslast VO 2018 en 2019631.38 KB


Gepubliceerd op: 24 oktober 2018