Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europese aanbesteden - Procedures


Veel gestelde vragen - Europese aanbesteden - Procedures

Welke procedure moet ik hanteren bij een Europese aanbesteding?

Auteur: AVS Helpdesk

Er zijn twee standaard procedures die dienen te worden gevolgd, te weten: de openbare en de niet-openbare procedure.

Openbare procedure
Bij de openbare procedure kunnen alle belangstellende aannemers, leveranciers of dienstverleners een offerte uitbrengen naar aanleiding van een publicatie van de opdracht in het zogenaamde Supplement op het Publicatieblad van de EG. De aanbestedende dienst moet op basis van objectieve criteria, die vooraf zijn vastgesteld en bekendgemaakt, een keuze uit deze offertes maken.

Niet-openbare procedure
De niet-openbare procedure is ook "openbaar", maar vindt in twee fasen plaats. In de eerste fase kunnen belangstellende bedrijven, naar aanleiding van een publicatie van de opdracht in het Supplement op het Publicatieblad van de EG, een aanvraag tot deelname insturen.

Hiermee geven zij aan dat zij in een tweede fase een offerte willen uitbrengen. Bij deze aanvraag voegen zij een aantal documenten waarmee zij aantonen dat het bedrijf voldoende geschikt en betrouwbaar is om de opdracht uit te voeren. Op grond van objectieve criteria selecteert de aanbestedende dienst een aantal (minimaal 5) bedrijven om een offerte uit te brengen.

In de tweede fase van de procedure worden de offertes ingeleverd en kiest de aanbestedende dienst, op grond van objectieve en vooraf bekendgemaakte criteria, één van de offertes uit.

Slechts in uitzonderingsgevallen kunt u gebruik maken van de procedure van gunning via onderhandelingen, met of zonder voorafgaande bekendmaking. De uitzonderingsgevallen zijn limitatief in de richtlijnen beschreven.

Tenslotte bestaat er nog de zogenaamde versnelde procedure. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit geen aparte procedure, maar een mogelijkheid om de bovengenoemde procedures sneller te doorlopen. Van deze mogelijkheid kan slechts in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt worden. Zie hiervoor de tekst van de richtlijnen.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009